Beredskabet var hurtigt fremme på stedet og fik i løbet af kort tid slukket branden. Foto: Bjørn Nielsen, www.bpln.dk

Responstiden på brandslukning i Hørning området vil blive forøget med 15-20 minutter, hvis Høerning Brandstation nedlægges. Arkivfoto

Debat: Brandstationen i Hørning skal bevares

Vi skal i Skanderborg Kommune sætte det mål, at minimum en procent af det frivillige beredskab har kommunalt ansættelse, mener Jens Erik Sørensen (V)

Af
Jens Erik Sørensen

byrådsmedlem for Venstre i Skanderborg

Gl. Ryvej 2

8362 Hørning

Brand i eget hus er heldigvis sjældent, men når det sker er det betryggende at vide, at beredskabet er klar og velfungerende. Nu er der tilsyneladende i overført betydning, brand i Østjyllands Brandvæsens eget hus, dårlige trivsels målinger, budgetter der ikke holder og mangel på frivillige brandfolk.

Bestyrelsen må påtage sig det fulde ansvar for de problemer som giver næring til "branden". Man ansatte en direktør, som ikke magtede opgaven på ledelses og økonominiveau. Nu overvejer selvsamme bestyrelse så, hvordan man skal finde de to mio. kr., som direktøren får i fratrædelses aftale, og dækning af underskud på løbende drift skal findes.

Der tales om lukning af brandstationen i Hørning. En station, som er placeret mellem Århus og Skanderborg, en lukning vil betyde, at responstiden på brandslukning i Hørning området vil blive forøget med 15-20 minutter. En lukning vil samtidig betyde, at de 16 frivillige brandmænd, som bemander stationen, ikke kan fortsætte, idet de alle vil bo og arbejde for langt væk i forhold til nærmeste station.

Vi har i sommeren 2018 oplevet et stort antal natur og markbrande, hvor hurtig indsats har begrænset skaderne. I Hørning var der i december 2018 en alvorlig brand i en lejlighed, hvor en person desværre omkommer, men hvor en hurtig indsats sikrer, at nabolejligheder og beboere holdes skadefri.

Derfor skal en lukning af stationen i Hørning tages ud af sparekataloget. Borgmester i Skanderborg, Jørgen Gaarde, skal i bestyrelsen være sig sit ansvar bevidst over for de borgere i Hørning området, som skal betale prisen for en lukning af brandstationen i Hørning.

Derfor skal en lukning af stationen i Hørning tages ud af sparekataloget

Der mangler frivillige brandfolk, og jeg vil derfor opfordre kommunerne som arbejdsgivere, til at påtage sig det medansvar, at vi som arbejdsgiver giver medarbejdere mulighed for og påskynder deltagelse i det frivillige beredskab.

Vi skal i Skanderborg Kommune sætte det mål, at minimum en procent af det frivillige beredskab har kommunalt ansættelse. Med 5000 medarbejdere, svarer det til 50 personer. Det er muligt, hvis vi som arbejdsgiver har fokus på det, når vi ansætter medarbejdere.

Publiceret 04 February 2019 16:00