Søren Erik Pedersen, der er medlem af Venstres byrådsgruppe i Skanderborg ønsker fokus på kommunens plastforbrug.

Søren Erik Pedersen, der er medlem af Venstres byrådsgruppe i Skanderborg ønsker fokus på kommunens plastforbrug.

Debat:

Kommunen skal stramme op på brugen af plastik

Af
Søren Erik Pedersen

Medlem af Venstres byrådsgruppe i Skanderborg

Verdensmål Rigtig mange lande har tilkendegivet, at de vil arbejde for at indfri FN's 17 verdensmål. Målene er nok lettest at finde og få forklaret på nettet.

Jeg hørte forleden Mogens Lykketoft, som har haft en finger med i spillet om tilblivelsen, fortælle om disse verdensmål. Det er en barsk virkelighed , som venter os, for at disse mål skal kunne indfries.

"På verdensplan kort: Mindre fattigdom, mere bæredygtig adfærd og en mere ligelig indkomstfordeling. Alle kan ikke få alt, og vi, som har de materielle goder i dag, kan ikke regne med at beholde dem," var nogle af Lykketofts pointer.

"Hvis alle verdens borgere skal opnå samme levestandard som os, skal verdens resurser værre tre gange større, end den vi kender," er konklusionen fra bæredygtighedsudvalget, som fremlagde rapport sidste år.

Så en meget alvorlig opfordring fra to meget kompetente aktører på området til hele verdens befolkning om at tænke sig om.

Og et sted skal man jo starte, så hermed en opfordring til vores kommunes udvalg, som arbejder med bæredygtighed: Bæredygtighed på plastområdet er en stor udfordring og har været det i rigtig mange år, hvilket har medført at hele øer af plast flyder rundt i verdenshavene. Derfor:

1) Få industrien, som jo leverer produkterne til os, til at forenkle brugen af plast. Færre typer. Færre typer er lettere at sortere og det vil sige, at det giver en bedre sortering. En bedre sortering gør plastrestproduktet lettere at genanvende og genererer dermed en merværdi.

2) Læg pres på regering, pensionskasser og virksomheder til at gå ind i plastgenanvendelsesprocessen.

Som det er i dag, er det svært at finde virksomheder, som byder ind på de indsamlede plastsorteringer. Hvis vi sætter massivt ind for at få udviklet en effektiv behandlingsproces af de indsamlede plastmaterialer, som så også er af en høj ensartethed og dermed kvalitet, vil det være et lille skub i retningen med at indfri lidt af FN's 17 verdensmål. Og vi kan levere resultater, som hvis de udbredes, vil kunne rykke noget, der virkelig batter.

Publiceret 23 January 2019 14:00