K: Vi kan og skal gøre det bedre for erhvervslivet

Af
Thomas Cordtz

byrådsmedlem (K)

Siden kommunalvalget i 2017 har Det Konservative Folkeparti været en sikker borgerlig stemme i arbejdet for bedre vilkår for børn, ældre og udsatte, på fornuftig omgang med skattekronerne, på lavere skatter og på optimale vilkår for erhvervsliv og iværksættere. Et stærkt erhvervsliv er nødvendigt for at skabe vækst, overskud og arbejdspladser, så Skanderborg Kommune fortsat kan tilbyde den service og velfærd, som vi ønsker.

Netop fordi et stærkt erhvervsliv er så vigtigt, ærgrer det, at borgmesteren ved nytårskuren for erhvervslivet for andet år i streg stillede sig tilfreds med, at Skanderborg Kommune lige så stille er sivet ned gennem rækkerne i vurderinger af kommunens erhvervsvenlighed. Borgmesteren fastholdt, at man sagtens kan være stolt uden at være perfekt. Det er jeg i visse henseender enig i. Men ikke når det gælder erhverv, vækst og jobskabelse. Her skal vi være nummer 1.

Skanderborg Kommune er siden 2015 gledet ned ad i DI's årlige rangliste over de mest erhvervsvenlige kommuner. Tidligere lå vi helt i top. I DI's vurdering lander vi nu på plads 9. I vurderingen trækker særligt kommunens skatter, afgifter og gebyrer ned (Plads 31), og der er fortsat et stort uforløste potentiale for øget brug af private leverandører (Plads 44).

Det skal vi gøre bedre! Det skal være lettere og mere smertefrit at drive og etablere ny virksomhed. Et stærkt erhvervsliv er i sidste ende overskud på bundlinjen til velfærdsområderne. Kommunen bør derfor være langt mere opsøgende i sin service af erhvervslivet. En telefonlinje til kommunaldirektøren er simpelthen ikke nok – og den har også vist sig ikke at blive brugt ret meget.

I Skanderborg Kommune har vi alle forudsætninger for at blive Danmarks erhvervskommune nummer 1. Så hvorfor nøjes? Det er en klar en konservativ målsætning at skabe bedre rammer for vores erhvervsliv for derved at sikre overskud til bedre velfærd og service og udvikling i hele kommunen. Af samme grund fik vi efter valget i 2017 oprettet et såkaldt §17, stk.4-udvalg, der skal arbejde for bedre vilkår for erhvervslivet. Måske skulle vi fremskynde starten på dette arbejde. Noget kunne tyde på det er nødvendigt.

Publiceret 18 January 2019 14:30