Tænk jer godt om – det er vores by, I har den kun til låns

Ry bytorv Det er patetisk at læse formanden for miljø og teknik, Claus Leick, undskylde, hvorfor han, oprindelig stor modstander af projektet, nu har ændret holdning og med et enigt udvalg har stemt ja til Ry Bytorv.

Hvis CL er berørt af situationen, så tænk på de direkte berørte borgere, samt de 726 borgere og 65 indsigelser, der har protesteret mod projektet – det nærmer sig politisk arrogance opdyrket i marmorpaladset på Fælleden.

Claus Leick mener det vil være politisk uansvarligt, hvis planen ikke gennemføres og at kommunen er moralsk forpligtet til at følge bygherres ønske om at gennemføre projektet, der stammer fra den tidligere Ry Kommunes tid og blev skabt på baggrund af tvivlsomme husopkøb, grundsalg, samt ”tvangslukning” af en velfungerende Statoil.

Bygherre får sin vilje – som så mange gange før. Det siges, at bygherre kan sagsøge kommunen, hvis de ikke får lov til at opføre deres projekt. Men hvordan med den omvendte problemstilling; Bygherre har i over 10 år forsømt sin byggeret, undsagt en P-kælder og ladet området forfalde.

I en hver anden samarbejdsaftale ville dette være kontraktbrud og kunne medføre øjeblikkelig ophævelse af samarbejdet. Sådan er det åbenbart ikke i sager, hvor man som kommune har puttet sig i lommen på bygherren.

Hvor er den kommunale ansvarlighed og moralske forpligtelse over for de andre borgere. Iflg. chefjurist Lars Kofoed har der været mulighed for at M&T kunne præge projektet og minimere generne for de omkringliggende boliger, men den mulighed har M&T valgt ikke at bruge, inden de sagde ja.

Skyldes denne hastighed hvormed projektet behandles, blot muligheden for at få rettet op på fortidens synder eller er politikerne visionsløse og ude af stand til at stille krav? Alle studier af byrummet, -livet og menneskerne omkring det, viser at den form for byggeri som projektet omfatter, vil ødelægge byrummet.

Boligblokkene vil ændre byens karakteristiske ”skyline” og struktur, være dominerende i bybilledet, give et åbent og goldt parkeringsareal samt øge vindgener i hele området. Så er ønsket at skabe liv og sammenhæng med og på det nuværende Bytorv, skal projektet nytænkes, ellers bliver området mellem Springvandet og Skanderborgvej et stykke, der bare skal overstås og ikke et hyggeligt sted, hvor livet og handlen kan trives.

Kommunen har valgt ikke at foretage en reel miljøvurdering af projektet, på trods af massivt byggeri i skel, voldsom udsynsforringelse, skygge- og indkigsgener samt fortættet og forstærket vind – alt sammen noget, der er erkendt af politikere, embedsmænd og fagfolk, som livsforringende.

Heller ikke det fakta, at der har ligget tankstation med værksted, et mejeri samt et renseri har nogen betydning. Det noteres endda gladeligt, at de nye bygninger på fire etager vil passe ind i det eksisterende bymiljø, ældre en- til halvanden etages rødstensvillaer.

726 underskrifter og 65 indsigelser imod projektet taler deres tydelige sprog og jeg håber inderligt, at politikerne har mod og kløgt nok til at besinde sig og skubbe projektet til hjørne og åbne op for en ærlig dialog omkring mulighederne for det nuværende og fremtidige projekter i byen.

Ry er en speciel by, har et specielt miljø og en unik topografi, og det skal vi alle være med til at værne om. Når først projektet er blevet til virkelighed er det for sent at ændre. Venlig hilsen

Publiceret 20 December 2018 05:57