Blå flag-ordningen skal være permanent

V, DF og K kæmper videre for de blå flag

Efter sidste byrådsmøde kunne man i avisen læse, at forvirringen var total med hensyn til blå flag-ordningen. Vil de blå flag fortsat veje over strandene i Skanderborg Kommune?

Forvirringen bestod dog kun i, at S valgte at springe fra den fælles aftale, der var indgået i Økonomiudvalget, og som sikrede flagene.

Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative står dog fast og vil sikre, at ordningen også består fremover. De blå flag har stor værdi for både kommunens borgere og de mange turister, der hvert år besøger vores badestrande.

Flagene er en del af en international kvalitetssikring, som også vores udenlandske gæster kender og benytter sig af, når de skal finde frem til de bedste badesteder herhjemme.

Derfor vil det være til skade for den service, der leveres for borgere og turister, hvis flagene afskaffes. Det vil svare til at fjerne det grønne nøglehulsmærke på fødevarer – et mærke som mange bruger til at sikre sig, at de fødevarer, de putter i indkøbskurven, er sunde.

At formanden for Miljø- og Planudvalget, Claus Leick, af uransagelige årsager gerne ser flagene afskaffet, kan kun undre. Men godt bakket op af S - der nu havde ændret holdning - argumenterede han for at på sigt træde ud af ordningen og i stedet overgå til et nyt flag, Friluftsrådet barsler med.

S og SF mente, at blå flag-ordningen er dyr og ressourcekrævende, og at flagene indgyder falsk tryghed, idet de ikke tages ned, når der er blå-grønne alger i vandet. Men kommunen advarer allerede via informationstavler på badestrandene mod at bade, når der er stærk algeforekomst. Desuden er langt de fleste badende så udmærket klar over, at man ikke skal hoppe i vandet, når det er grønt, eller når der er algeskum på stranden.

At ordningen er dyr kan også diskuteres. Det koster årligt ca. 8000 kr. pr. styk for de fire flag, vi har i kommunen. Mon ikke de penge kan findes ud af et samlet kommunalt budget på godt og vel 3,5 mia. kr. til glæde for borgere og turister?

Desværre lykkedes det ikke at skabe flertal for at bevare flagene permanent. Det lykkedes kun at forlænge ordningen et år.

På byrådsmødet fremhævede Claus Leick, at det vil være tungt og gammeldags, hvis vi bare siger ’blå flag forever'. Hertil må svaret være: 'If it ain’t broken, don’t fix it'.

Så V, DF og K kæmper videre for bevarelsen, når spørgsmålet igen dukker op på byrådets dagsorden til næste år.

Publiceret 13 December 2018 18:30