Nej-tak til deltidspladser: Vi ønsker stærke dagtilbud

Af
Anne Heeager og Frands Fisher

byrådsmedlemmer for Radikale Venstre og Socialdemokratiet

Skanderborg Kommune implementerer for øjeblikket den lovændring, der går under navnet 'stærke dagtilbud', og som indeholder en række forskellige beslutninger primært af positiv karakter.

Med 'stærke dagtilbud' får leg blandt andet en anderledes central betydning i de pædagogiske læreplaner, og der skal sættes mere fokus på at hjælpe børn i udsatte positioner og på at etablere gode overgange ved skift i børns liv eksempelvis imellem dagtilbud og skole.

Det er dog ikke disse positive elementer Anders Laugesen (V), Thomas Cordtz (K) og Martin Frausing (DF) fremhæver i deres læserbrev i Ugebladet (11. december).

De tre borgerlige byrådsmedlemmer fokuserer alene på besparelsespotentialet for forældre på barselsorlov, der fremadrettet kan vælge deltidspladser med reduceret brugerbetaling til ældre søskende i dagtilbud.

De tre politikere undrer sig i den forbindelse over, at Radikale Venstre og Socialdemokratiet er kritiske over for denne del af lovændringen.

Selvfølgelig kan man som DF, V og K glæde sig over, at der med lovændringen er udvalgte familier, der får flere penge mellem hænderne til sig selv.

Konsekvensen er dog, at der hermed også vil være familier, der betaler mindre ind til fællesskabet, end vi har været vant til.

Dette er problematisk, fordi den statslige finansiering, der er fulgt med lovændringen, ikke forventes at være tilstrækkelig til at kunne dække udgifterne for kommunen, herunder indtægtstabet hvis ordningen med deltidspladser bliver en succes.

Konsekvensen er, at vi som kommune risikerer at have færre midler at drive dagtilbud for alt andet lige.

I Radikale Venstre og i Socialdemokratiet bekymrer vi os om dette, fordi vi ønsker stærke dagtilbud! Vi havde derfor hellere set, at pengene var blevet i fællesskabet hos børnene fremfor at blive udbetalt som skjulte skattelettelser.

Højere kvalitet i vores dagtilbud havde været at foretrække frem for tiltag, der risikere at udhule vores normeringer og andre gode tiltag til glæde for børnene.

Publiceret 13 December 2018 16:00

SENESTE TV