Det handler om meget mere!

Af
John Haarup Laursen

Byrådsmedlem (DF)

Alle har rettet blikket mod direktøren for Østjyllands Brandvæsen og de store samarbejdsproblemer, der har været mellem ham og medarbejderne, men undersøgelsen peger også på, at der er problemer andre steder i den øverste ledelse i ØB. Kikker man på tilfredshedsundersøgelsen, så er der afdelinger, hvor rigtig mange ansatte har forladt deres job.

For bestyrelsen har det været meget svært at gennemskue problemerne på trods af flere henvendelser til denne fra medarbejdere i ØB, men som formanden har udtalt, så støttede medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen direktøren på bestyrelsesmødet i september. Tidligere har direktøren undskyldt den dårlige trivsel blandt medarbejderne med de mange forandringer, der er sket efter sammenlægningen af de fire beredskabet. En for så vidt god forklaring, men langt væk fra sandheden. Desværre har bestyrelsen været alt for langt væk fra livet på brandstationerne.

Det har ikke kun været mellem personalet og ledelsen af ØB, det er gået skævt, hele opbygningen af det nye Østjyllands brandvæsen er gået helt galt fra dag et!

Man nedlægger en brandstation i Lystrup, inden en ny brandstation er blevet etableret i den nordlige del af Aarhus kommune. Man så vælger at rykke ud med 4 mand i stedet for de tidligere 6 mand og at placere en midlertidig station på et sted, hvor man ikke kan overholde udrykningstiden, og så vælger man en løsning, som er væsentlig dyre at drifte. Det fortæller også om dårligt lederskab.

I syd siger Falck nej til at indgå en kontrakt med ØB, og ganske rigtigt skriver bestyrelsesformanden, at det kunne godt være, at ØB kunne drive stationen billigere, men at der er nogle etableringsomkostninger, der skal regnes med i regnestykket. I øvrigt skal man heller ikke glemme de omkostninger, der kommer, når ØB forlader de lejede lokaler efter tre år.

I Odder og Skanderborg blev alle deltidsansatte indsatsledere afskediget i foråret 2018. Ikke kun et meget vigtigt lokalt kendskab gik tabt, men det ser ud til at der blev valgt en dyrere løsning, og en løsning der nu har ført til, at der køre en sag om, hvorvidt de nuværende indsatslederes vagtform er lovlig.

Odder mistede en rednings-båd, hvor omkostningen kun var på 150.00 kr. årligt. Jeg er overbevist om, at beredskabet sagtens kunne have fundet de penge, hvis viljen have været der.

Som byrådspolitiker i Skanderborg kommune er jeg nødt til at stille spørgsmål om det, der forgår. Har direktøren ønsket at opbygge et prestige brandvæsen i Aarhus Kommune på bekostning af beredskaberne i Samsø, Odder og Skanderborg kommuner? Der er rigtig meget, der tyder på dette.

Og hvordan ser økonomien ud, er beredskabet blevet dyre i forhold til hvad den var før sammenlægningen? Den store forandring er sket ved, at der i Aarhus Kommune er sket en opgradering og i Odder og Skanderborg en nedgradering. I vedtægterne for ØB står der at alle fire kommuner skal betale en procentdel af de samlede udgifter, rimeligt, men også noget man bliver nød til at kikke på.

Jeg har altid støttet sammenlægningen af de fire beredskaber og det gør jeg stadig. De tre mindre beredskaber ville kunne have haft en god støtte i 'storebror' i Aarhus, som det daværende Galten Brandvæsen havde i de år, hvor man samarbejde i den vestlige del af Aarhus Kommune.

Dengang forstod både ledelse og brandmænd vigtigheden i at samarbejde. I dag er det kun brandmændene på tværs af kommunerne og stationerne, der kan finde ud af dette.

Lad os håbe, at der meget hurtigt kommer en afklaring omkring Østjyllands Brandvæsen, og at der bliver indsat en ny ledelse. For ikke før det sker, er der håb om, at ØB igen kommer på rette spor.

Publiceret 10 December 2018 18:00

SENESTE TV