Vi skal have blafferpunkter

Blafferpunkterne kan være et lille skridt i retningen af at løse de trafikale og miljømæssige udfordringer, bilerne på vejene giver, lyder det

Af
Thomas Cordtz

Byrådsmedlem (K)

Det Konservative Folkeparti arbejder for, at der etableres blafferpunkter i Skanderborg Kommune. Blafferpunkterne forestiller vi os etableret i samarbejde med lokalrådene og placeret langs hovedvejene og ved lokale knudepunkter. Det kan være det lokale supermarked, ældrecenter, skolen, kirken mv.

Om end blafferpunkterne langt fra løser de problemer kommunen står i, efter Region Midt har skåret i busdriften, kan etableringen af dem dog være et supplement til både busser og tog. De vil også udgøre et udmærket supplement til de andre løsninger, som mange allerede betjener sig af - fx flextaxa, delebilsordninger mm.

Samtidig kan blafferpunkterne være et lille skridt i retningen af at løse de trafikale og miljømæssige udfordringer, bilerne på vejene giver. Kan vi få flere til at køre sammen, vil det modvirke trængslen på vejene og gavne miljøet. Og som sidegevinst får vi bundet land og by bedre sammen.

Etableringen af blafferpunkter en prisbillig måde at aktivere civilsamfundets ressourcer på, og så understøtter ideen kommunens udviklingspolitik, der bærer overskriften 'Mennesker møder mennesker'.

Publiceret 09 December 2018 19:00

SENESTE TV