Lukkethed og telefonkø på Fælleden

Af
Poul Johansen

Niels Bohrsvej 24

8670 Låsby

Byrådet forlanger, at børnehaver og skoler har telefoner åbne, og er tilgængelige i hele åbningstiden. Byrådets eget kontor, rådhuset, har åben for telefonisk henvendelse fra 10 til13 midt i almindelig arbejdstid.

En person i min husstand fik email om, at vedkommende skulle kontakte Skanderborg Kommune. Det prøver vedkommende så. Det tog sammenlagt 45 minutter og tre forsøg… i arbejdstiden... uden at det lykkedes!

Der var alle tre gange lang ventetid på hovednummeret. Da vedkommende endelig kommer igennem og bliver viderestillet til den pågældende afdeling, er der ingen, der tager telefonen.

Hvorfor:

- Har kommunen ikke nogen ansatte med andre opgaver, der kan aflaste i receptionen ved spidsbelastninger?

- Får man ikke at vide, hvad nummer man er i køen, og hvor lang ventetiden er?

- Har man ikke mulighed for at blive ringet op igen af den afdeling, man søger, hvis de ikke tager telefonen?

- Er der ikke muligt at træffe bare én person fra hver afdeling i telefontiden, det bør være muligt at tilrettelægge arbejdet, så der er en person, der har telefonvagten. Der er trods alt kun åbent i tre timer.

Jeg er ikke efter de ansatte, de gør, hvad de kan, men hvis arbejdet ikke er tilrettelagt, så man kan yde den service, borgeren forventer, kan det hurtigt blive frustrerende.

En kommune skal leve af sit gode omdømme og tilgængelighed. Hvis byrådet havde drevet en privat virksomhed med den telefonservice, der tilbydes borgerne i dag, var kunderne forsvundet for længst.

Engang var kommunen til for at hjælpe og støtte borgerne, nu føler man sig nærmest bare til besvær.

Man undres.

Publiceret 07 December 2018 18:00