Ny daginstitution vha. leasingmodel

Af
Thomas Cordtz

byrådsmedlem (K)

På sidste byrådsmøde vedtog byrådet opførelsen og finansieringen af en ny daginstitution ved Sølund i Skanderborg. Det er der al mulig grund til at glæde sig over. Ikke mindst fordi der kunne samles flertal for at opføre institutionen vha. leasing.

Gennem flere år har jeg og Det Konservative Folkeparti argumenteret for brugen af offentlig-private partnerskaber (OPP’er) og leasingmodeller, når kommunen skal bygge eller renovere.

Og i alle de år har jeg set mine byrådskollegaer slå syv kors for sig og bedyre, at det fordyrer projekterne og er en dårlig forretning. Modstanden er vist mest af ideologiske årsager.

Men løsningen kan faktisk kan være fordelagtig, og de leasingfinansierede anlæg belaster ikke vores anlægsramme.

Staten og kommunerne fastsætter hvert år i deres økonomiaftale kommunernes anlægsramme. Rammen bestemmer reelt, hvor meget kommunerne kan bygge, og er statens måde at styre de offentlige udgifter på.

Hvis kommunerne samlet set ikke overholder anlægsrammen i budgetter og regnskaber, kan der være grund til at frygte indgreb og sanktioner fra statens side. KL mener, vi netop er meget tæt på, at staten vil indføre sanktioner på anlæg, hvis kommunerne ikke overholder rammen ved regnskabsaflæggelsen.

Skanderborg Kommune forventes at overskride anlægsrammen i 2018 med ca. 56 mio. kr. og kommunerne samlet set med ca. 2,2 mia. kr. Det giver i den konservative lejr anledning til dybe panderynker, da kommunens anlægsramme også i 2019 er presset.

Det er i lyset af dette, vi fra konservativt hold har luftet ideerne om leasing og OPP’er. For byrådet har denne gang reelt stået med et simpelt valg: Undlade at bygge ny institution – eller afsøge alternative finansieringsmuligheder.

Og sørme om det ikke viste sig i et notat fra vores økonomiafdeling, at det i denne sag ikke kun er en god løsning i forhold til anlægsrammen. Notatet peger også entydigt på, at det samlet set er en bedre forretning for kommunen at opføre den nye institution vha. en leasing-aftale. Der er derfor al mulig grund til at vælge denne model.

Alt i alt er der grund til glæde. Vi får bygget en daginstitution, og vi har for anden gang fået trykprøvet leasing-aftaler som gangbar løsning. For også i Hørning, opføres der ny skole efter en lignende leasingmodel. Fra konservativt hold glæder vi os over, at der bliver lyttet.

Publiceret 03 December 2018 17:30