Dialoggruppen har flere gange gjort opmærksom på sin utilfredshed med byggeplanerne for Torvet i Rye. Foto: Per Bille

Dialoggruppen har flere gange gjort opmærksom på sin utilfredshed med byggeplanerne for Torvet i Rye. Foto: Per Bille

Debat: Tak for kampen, Dialoggruppe

Af
Niels Henrik Petersen

Arkitekt m.a.a.

Adelgade 9

8660 Skanderborg

Tak til Dialoggruppen for et rigtig godt initiativ mod højt og massivt byggeri I Ry - og super godt, hvis I føler jer hørt.

Referatet af jeres møde med borgmesteren og Claus Leick rejser nogle spørgsmål, som I måske fik svar på:

I artiklen påpeger Claus Leick, "at der dog er en grænse for, hvor meget vi kan tvinge byggeriet ned i højde, uden at vi kommer for langt væk fra de vilkår der blev handlet under."

Hvad er det for vilkår? Vilkårene i en handel fastlægges normalt af sælger og køber. Indenfor den gældende lovgivnings rammer.

Claus Leicks udtalelse indikerer, at køber er blevet stillet i udsigt, at han kunne bygge højere og tættere end det var tilladt i.h.t. Kommuneplanen.

Det har Skanderborg Byråd en velgennemprøvet kur for:

"Vi laver bare et kommuneplantillæg og en ny Lokalplan". Så er den sag på plads - der skal godt nok gennemføres en lovpligtig høring - og hvad så? Vi vurderer jo bare, at de 726 indsigelser er irrelevante og vedtager de ny planer i Byrådet i december 2018 - indsigelser eller ej."

Skanderborg kommune har dels en moralsk forpligtigelse og dels en juridisk forpligtigelse, slutter Claus Leick sit indlæg.

Det fremgår ikke helt klart af artiklen, hvem kommunen er forpligtiget overfor. Mon det er:

1. Køberen af grunden, der ikke må opføre så højt og massivt byggeri - medmindre kommuneplantillægget og den nye lokalplan vedtages?

2. De 726 lokale beboere, der får øget trafik, indbliksgener og forøgede slagskygger m.v. som følge af øgede bygningshøjder og mere massivt byggeri.

3. De ca. 60.000 indbyggere, der har tillid til, at Byrådet varetager deres interesser på bedste vis?

Publiceret 17 November 2018 14:00