Debat: Sjældent røg uden brand

Det er stærkt bekymrende for vores lokalsamfund at kommunen kun har de økonomiske briller på, mener læserbrevsskribenten

Af
Erik Gamél Arberg

Regnbuevænget 2, Skanderborg

På byrådsmødet 31. oktober udspillede der sig en sjælden seance. Et simpelt dagsordenspunkt om kommuneplantillæg 16-16 udviklede sig til en indædt diskussion med alvorlige beskyldninger byrådspolitikerne imellem.

Der blev brugt ord og sætninger som 'fifleri', 'der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet', 'en skamstøtte i Skanderborg over politisk rod', 'en sag som Bilka i Horsens', 'man skal overholde lovgivningen', 'det er en rigtig, rigtig møg sag', 'hvad pokker har I gang i?', 'den lovgivende og udøvende magt sådan er smeltet lidt sammen', 'det er blevet anfægtet, at jeg har ladet mig påvirke af høringssvarene', 'en kommune, hvor der ikke er helt styr på regler og procedure', 'bøje regler og rammer lidt', 'vi har sovet i timen', 'manipulere med tingene'.

Lad det være sagt med det samme: For sagens interessenter var det et spændende møde, hvor nogle af sandhederne omkring sagen omsider kom på bordet. Det har været en lang og sej vej hertil, men endelig gik det op for nogle af politikerne, at man ikke bare kan tillade sig at rette fejl på fejl på fejl og tørre konsekvenserne af på områdets beboere.

Indrømmelser fra byrødderne

Prøv engang at kigge tilbage på de ovenfor refererede sætningen eller endnu bedre, gå ind på skanderborg.dk, politik og fællesskab og se live tv pkt. 208. Som minimum er det ganske underholdende, sekundært giver det faktisk et ganske fint billede af nogle af vores lokalpolitikere.

Flere indrømmede, at de var blevet klogere og at de på det nu oplyste grundlag ikke kunne støtte det fremsatte forslag. Venstre endte dog med at stå på mål for de tidligere aftaler, der var indgået tilbage i Januar, mens Socialdemokratiet klogt holdt sig forholdsvis neutrale i dialogen.

Politikeren Anders Rosenstand Laugesen (V) stod i byrådssalen og vedgik sig klart og tydeligt, at kommuneplantillæg 16-16 var blevet kreeret på baggrund af 'det som vi egentligt har lovet køberen af den her ejendom'.

I kommunalfuldmagten står der direkte 'at der ikke må ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik hjemmel i lovgivningen'. En tydeligere og mere klokkeklar overtrædelse skal man vist lede længe efter. Det er flere steder dokumenteret i mødereferater mv. at det netop er dette, der er sket i denne sag.

Stærkt bekymrende

I Skanderborg kommune som helhed foregår der i netop starten af denne valgperiode et omfattende frasalg af kommunale bygninger og grunde. Der gennemføres en lang række høringsprocesser i forbindelse med byplanlægning, hvor rigtig mange lokale borgeres protester er blevet tilsidesat og negligeret. Kunne man forestille sig, at dette forløb er nøje planlagt ud fra, at vi lige har sammensat et nyt byråd og at der derfor er ca. 3 år til 'man skal stå til ansvar'?

Det er nærliggende at tro at der i hvert fald er en vis synergi i det forhold, men hvad skal vi med disse høringsprocesser, hvis man politisk alligevel ikke er interesseret i at lytte til borgernes indsigelser?

Det er stærkt bekymrende for vores lokalsamfund at kommunen kun har de økonomiske briller på, når man sidder på den ene side som 'sælger af en grund' og på den anden side som 'myndighedsbehandler' af en byggesag og sidst men ikke mindst også sidder med 'planafdelingen'. I praksis er det faktisk svært at forestille sig noget der ikke kan lade sig gøre med den sammensætning.

Publiceret 07 November 2018 14:30