Debat: Regionen løber fra ansvaret

Af
Tage Nielsen

medlem af Skanderborg Byråd for Det radikale Venstre

Bytoftvej 5

Galten

Nu har regionen besluttet, hvilke busruter der ikke længere skal bestå.

Vi har længe argumenteret for, at det er en yderst uforståelig prioritering.

Regionen løber fra ansvaret og lader en masse borgere i stikken, og på usympatisk vis "satser" på at kommunerne påtager sig opgaven og udgiften.

Det er simpelthen useriøst og urimeligt.

Busser der betjener flere kommuners borgere (og sikrer de unge kan komme til deres uddannelser) er pr. definition en regional opgave.

Jeg har forstået, at der ikke er penge nok i regionen til at betale regningen. Og regionen har ikke mulighed for at flytte rundt på pengene fordi de er bundet til opgaven.

Det er et vilkår for regionen.

Men hvor skal de ekstra penge kommunerne nu kommer til at bruge på regional kollektiv trafik komme fra? De ældres pleje, børnenes undervisning, og børnenes pasning i daginstitutionen??

Jeg synes der kan være god grund til at se på om den kollektive trafik er organiseret fornuftigt og om der er behov for omlægninger og tilpasninger.

Men hvorfor har regionen ikke stillet sig i spidsen for sådan et arbejde? Få fundet mulige nye løsninger og tilpasninger, i samarbejde med kommunerne.

Regionen har end ikke været i dialog med befolkningen om det. Er regionsrådet ikke en folkevalgt forsamling, der ønsker inddragelse og dialog?

Det er for let bare at kaste opgaven fra sig og håbe på "andre" vil påtage sig den.

Nu kommer vi i kommunerne til at se på, hvordan kan vi sikre en vis kollektiv trafikbetjening, så folk ikke er totalt overladt til egen skæbne. Et sådant arbejde vil også blive igangsat i Skanderborg kommune.

Jeg håber og forventer, at der kommer en eller anden brugbar løsning, der sikrer den allermest nødvendige busforsyning, så man stadig kan bo i landområderne uden at have bil, og de unge kan komme til og fra skole og ungdomsuddannelse.

Jeg undrer mig stadig over, hvordan det har været muligt at finde mange millioner til Letbanen i Aarhus, når det er så svært at finde penge til kollektiv trafikforsyning af landområderne...

Regionen har et problem med troværdigheden.

Publiceret 05 November 2018 16:30