Debat: Ulden sag giver myrekryb

Kommunen skyder sig selv i foden, får en dårlig pris for ejendomshandlen og en masse naboer der er rasende over forløbet, mener læserbrevsskribent.

Af
Erik Gamél Arberg

Regnbuevænget 2, Skanderborg

På trods af, at Bente Hornbæk på et tidligere møde udtalte, at kommunen tidligst ville være klar med en byrådsindstilling i slutningen af november, kan man nu konstatere at punktet 208 Kommuneplantillæg 1616 fremgår af byrådets dagsorden pr. 31. oktober.

Det betyder faktisk, at 'alt forsat går fuldstændig som planlagt' på trods af, at der i høringsfasen kom 55 indsigelser. Det eneste kommunen i den forbindelse har taget hensyn til, er en kryptisk ændring af højdebegrænsningen, så der nu er ikke mindre end 3 knæk på den angivne højdebegrænsning.

Vores bekymring omkring manglende etagebegrænsning (som reelt betyder at bygherren får mulighed for at bygge i 4 fulde etager + skråtag, i stedet for som angivet i KP13 maksimal 2½ etage) er ikke blevet hørt. Ligeledes bliver en begrænsning i byggeprocenten fra maksimalt 40 procent ændret med 100 procent således at bygherren i det aktuelle projekt får lov at bebygge med ikke mindre en 80 procent.

Her angiver administrationen, at det 'ikke er usædvanligt, da man i processen ser på helheden i projektet'. I mine øre lyder det mere som; Synes man om bygherren og giver projektet flere skattekroner i kassen, så lad os bare tromle de eksisterende beboere i området – de glemmer nok hurtigt igen. Jeg kunne måske finde forståelse for argumentet, hvis der var tale om yderligere 5-10 procent eller noget i den stil, men hvorfor tillader man, at byggeriet bliver fordoblet – hvis det er 'normal' praksis, så kunne man ligeså godt have skrevet det i svaret til den oprindelige forespørgsel på rækkehuse og dermed have fået dobbelt så høj en pris for ejendommen. Hvorfor lade det være en 'jokerfaktor', som kun de indviede har mulighed for at høste økonomisk gevinst på?

Der er så mange ting i denne sag, der er så uldne at røre ved, at jeg får helt myrekryb ved tanken. Kommunen skyder sig selv i foden, får en dårlig pris for ejendomshandlen og en masse naboer der er rasende over forløbet. Hvor er 'ordentlighed og redelighed' for ikke at tale om etik og moral hende i denne sag? Loven behøver jeg ikke at referere til, - den har kommunen allerede bevist, at de ikke gider overholde.

Publiceret 29 October 2018 14:30