Debat: Forfejlet kritik af svineproduktion

Af
Ole Larsen

Gl. Stillingvej 4

Mesing

Debatten om udvidelsen af en slagtesvineproduktion har de sidste par uger fyldt en del i de lokale medier, og jeg synes, det kræver et par kommentarer, da en del af postulaterne fra modstanderne er enten usande eller i hvert fald meget langt fra virkeligheden.

Reglerne for at få godkendt en udvidelse af et husdyrbrug er meget mere omfattende, end de fleste forestiller sig, og når der efter lang tids forarbejde af både ansøger og kommune gives en tilladelse, er der taget højde for alle faktorer, som bliver påvirket af udvidelsen.

Godkendelsen ender så med at blive sendt i høring hos alle parter, der kan have interesse i sagen, og slutteligt kan afgørelsen indklages til Natur og miljøklagenævnet.

Dette for at sikre, at alle parter har overholdt gældende lovgivning og at naboer og lignede kan komme med argumenter for og imod.

For at starte med fejlene i de indlæg, der har været fra Alternativet og Henrik Brøsted, og dem er der en del af, heraf kan nævnes:

Produktionen er langt fra Danmarks største, og en del af de grise, der skal opfedes i det nye anlæg, kommer fra et ældre anlæg, der nedlægges.

Det samlede antal grise i Skanderborg kommune har været faldene de sidste 10 år, netop fordi anlæggene bliver udslidte og ikke i tilstrækkelig grad erstattes af nye.

Nye anlæg er bedre for både dyr, mennesker miljø og nyeste teknologi gavner også klimaet.

Anlægget her er til slagtesvin, som bliver slagtet i Horsens, alternativet for disse smågrise var at blive sendt ned over grænsen til skade for de mange medarbejdere i Danish Crown og Danmarks valutaindtjening.

At påstå, at en sådan udvidelse er til fare for grundvandet, er da virkelig langt ude, og det ville klæde alternativets repræsentanter at være lidt mere saglige i deres argumentation.

Rent faktisk er det jo sådan, at mange husdyrbrug er med til at sikre driften af små og velkørende vandværker, da de er storforbrugere af vand og dermed sikrer økonomien i de små vandværker.

Der er ingen konflikt mellem regelret landbrugsdrift og rent grundvand, men løgnen om det modsatte har været fortalt så mange gange, at den for nogen er blevet til sandhed.

Jeg forstår godt, at nærmeste naboer kan være bekymret for lugt og støj, for en sådan produktion kan ikke undgå at påvirke nærområdet.

Det er jo netop det, miljøgodkendelsen skal belyse, og her syntes ansøger jo typisk, at reglerne er alt for restriktive, mens nogle naboer og andre vil syntes det modsatte.

Men her er vi underlagt en national lovgivning, og den må alle indordne sig under.

Landbrugsproduktionen, som er en væsentlig del af Danmarks indtægtsgrundlag, foregår nu en gang ude på landet med de gener, det medfører, ligesom folk i byerne må leve med de gener, det giver.

Vi skal være her alle sammen (syntes jeg), og man skal have en dialog om tingene, men i denne sag bliver tingene noget populistiske, og det gavner ikke nogen.

Publiceret 18 October 2018 20:00