Debat: Tag nu tyren ved hornene

Af
John Haarup Laursen

byrådsmedlem (DF)

Endnu engang har Skanderborg byråd modtaget et brev fra regionsformand Anders Kühnau vedrørende responstiderne på ambulancerne i kommunen. Desværre kunne byrådet igen konstatere, at det går den forkerte vej med ambulancedækningen.

Det kan godt være, at tiderne er blevet lidt bedre, hvad angår den procentdel af ambulancerne, der skal være fremme indenfor 10 minutter. Man skal dog ikke lade sig snyde af disse tal, tværtimod går det desværre den forkerte vej på trods af, at der bl.a. er kommet en basisstation i Ry.

Der er ingen tvivl om, at regionsformanden og Regionsrådet har overtaget en dårlig sag fra den tidligere regionsformand, men det hjælper ikke noget, at man forsat bare snakker i stedet for at få gjort noget ved sagen.

Anders Kühnau har tidligere forsøgt at belære mig om, at den største del af regionens borgere bor øst for E 45, og der derfor er en bedre ambulancedækning der. Han glemmer bare, at en stor del af borgerne i postnummer Hørning og Skanderborg også bor øst for E 45 men, stadigvæk lever med den for dårlige ambulancedækning. En belæring, der er langt ude og som fortæller, at man kun interesserer sig for de borgere, der bor i de store byer.

Hele tiden bliver vi tudet ørene fulde med, at der mangler penge i Regionens 'pengekasse'. Men jeg tror desværre, at det mere er manglende vilje til at ville gøre tingene bedre, end det er de manglende penge, fordi det betyder ikke noget, at det koster ca. 1,5 mio. kr. ekstra årligt at hjemtage akutlægefunktionen til regionen gældende for den østlige del, og man skal heller ikke at glemme at prisen for at etablere denne er ca. 3 mio. kr.

'Tag nu tyren ved hornene' og vis, at vi har et Regionsråd, der godt tør gå mod strømmen, nemlig ved at få fjernet de akutbiler, der er bemandet med sygeplejersker og også nogle af akutlægebilerne og så i stedet bruge pengene på at få nogle flere ambulancer placeret længere borte fra de større byer. Dem kunne man så bemande med paramedicinere. Det ville være langt billigere, og pengene brugt meget bedre.

Det kan godt være, at regionsformanden ikke får et nyt brev fra Byrådet i Skanderborg i denne omgang, men han kan være helt rolig, vi i Dansk Folkeparti vil følge sagen meget tæt - både tallene og hvad der fremadrettet sker på området i regionen.

Publiceret 16 October 2018 19:00