Debat: Ønske om hus for psykisk syge og sårbare

Jeg har et ønske om at få en dialog om, hvor og hvordan psykiatrien i Skanderborg skal udfolde sig.

Ellemosen i Ry skal måske lukke/flytte og Væksthuset på Sygehusvej er ikke optimalt. Der skal til at ske noget ny, og her synes jeg, at vi i Socialudvalget skal være med til at sætte retningen.

Retningen skal dog ikke kun bestå af egne tanker og ideer for, hvad vi tror og tænker vil være godt. Vi skal høre de psykisk syge borgere, fagfolk og andre interesserede. Mit ønske er derfor, at vi holder et borgermøde.

Jeg ved, der lige har været et 17.4 udvalg, der har arbejdet med psykiatri-området, men de har ikke forholdt sig til den situation, hvordan fremtidens psykiatri konkret skal se ud og etableres.

Jeg tror personligt, at vi skal se på nye måder at etablere psykiatrien på. Måder, hvor vi bedst muligt skaber de allerbedste rammer for gode liv og udvikling til mestring af egne liv. Jeg tror ikke, det sker ved at isolere psykiatrien for sig selv.

Mit bud er, at vi laver et hus, som rummer de psykisk syge og sårbare, andre udsatte, de frivillige, flexjobber, sygemeldte, Selvhjælp Skanderborg og et område med iværksætteri, værksteder, og en cafe’. I det frivillige regi skal der etableres gratis samtaler med studerende indenfor bl.a. psykologi, psykoterapi og advokathjælp. Huset skulle måske hedde Fælleshuset og være er sted hvor man står sammen; hvor der er tryghed og trivsel. Det skal være et hus, som understøtter, at vi er en kommune, hvor alle er med og hvor mennesker mødes.

Mit forslag gør, at de psykisk syge ikke er låst fast i en ”kasse”, men måske kan gå lidt ind og ud af forskelige 'kasser' og føle sig som en del af et større fællesskab.

Det er dog også vigtigt, at der er et område hvor der er ro, rutiner og psykiatrisk personale tilstede. I det hele taget skal der jo være personale, som der også er nu.

Det skal være et levende og hyggeligt hus, hvor de frivillige kan mødes. Med café og mødelokaler vil det gøre det endnu mere attraktivt at være frivillig, og vi har brug for frivillige til at støtte hinanden i vores fællesskab for at skabe gode meningsfulde liv for alle. Nogle af lokalerne skal kunne bruges fleksibelt i løbet af dagen og aftenen af forskellige grupper.

Publiceret 10 October 2018 19:00