Mens elevoptaget i 10. klasse falder i andre kommuner, har UCS10 så stor en søgning af elever fra andre kommuner, at der nu er oprettet ventelister. Arkivfoto.

Mens elevoptaget i 10. klasse falder i andre kommuner, har UCS10 så stor en søgning af elever fra andre kommuner, at der nu er oprettet ventelister. Arkivfoto.

Debat: Er vi klar til ungdommens A- og B-hold?

Af
Anders Jepsen

leder af UCS10

Den faldende tilgang til erhvervsuddannelserne og manglende faglært arbejde er i disse dage i fokus, da regeringen vil flytte de kommunale 10. klasser ind på erhvervsskolerne, og det er i min verden et kæmpe politisk selvmål.

For mens politikerne diskuterer økonomi og demografi, så står jeg og mange andre ansatte i landets 10. klasser med bekymringen for, at tal og grafer overskygger den verden, som vi arbejder i hver dag i 10. klasse.

Har politikerne lagt mærke til, at vi langt hen ad vejen allerede opfylder den politiske målsætning om, at vi i 2020 skal sende 25 procent på erhvervsuddannelserne? Og at det særligt er bl.a. de Nordsjællandske kommuner, hvor knap 4 procent vælger en erhvervsuddannelse, der trækker gennemsnittet ned? På UCS10 har vi de sidste 5 år sendt over 30 procent af vores elevhold videre på en erhvervsskole.

Har de lagt mærke til, at de kommunale 10. klasser bliver valgt af de unge, fordi vi er dygtige til at skabe miljøer, hvor unge mennesker vokser både menneskeligt, socialt og fagligt. Og det er vel og mærke i arbejdet med en ungdomsgeneration, hvor stress, angst, søvnløshed og depressioner er blevet naturlige begreber.

Men hvad gør vi?

Faktum er, at 10. klasse i år har den laveste tilmelding i 10 år på landsplan. I Skanderborg har vi til gengæld set den modsatte reaktion; flere har i år valgt at gå på UCS10, og 20 procent af vores 200 elever kommer fra andre kommuner. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er et resultat af, at vores strategi i flere år har været at skabe et godt ungdomsmiljø, som minder om en efterskole, men hvor vi samtidig kan samarbejde lokalt med ungdomsuddannelserne.

For efterskolerne er dygtige og skarpe – og hvor jeg håber, at de holder fast, for de kan noget helt særligt.

Ikke desto mindre er der ekstra god grund til at prioritere og støtte alternativet: De kommunale 10. klassecentre.

Gør vi ikke det, vil vi i de kommende år se et ”ungdommens A- og B-hold”. Dem, der har råd til et efterskolehold, og så dem, der ikke har: B-holdet.

Og hvad har B-holdet så af muligheder efter 9. klasse?

Hvis vi ikke gør noget, så kan de tage (for mange for tidligt) på en ungdomsuddannelse – gerne én med erhvervsretning, eller de kan tage på et politisk nedprioriteret 10. klassecenter sammen med de andre unge, der tilhører den udskiftningsbænk, der heller ikke gider gå i skole mere.

Vi må ikke glemme, hvilken ungdomsgeneration vi har fokus på. Næsten hver 3. pige i 8. klasse føler sig ofte stresset (Drengene klarer det bedre. Hér er ”kun” hver 10’ende ofte stresset). Samtidig er halvdelen af danskerne – især unge kvinder – ramt af søvnbesvær. Halvdelen!

Jeg håber… at vi får øje på denne udvikling, inden det er for sent.

At vi får skabt en ungdomsgeneration, hvor det perfekte ikke er blevet det normale, som tror på sig selv, og som ikke har en rand af pædagoger og lærere omkring sig, som har for travlt med at administrere og kontrollere tests og tal, og i stedet har tid til at sige: "du, Viktor, er du ok?” Skal vi lige snakke 5 minutter?"

Min mellemste søn hedder i øvrigt Viktor, og han er én af de mange børn i landets 0. klasser, der er i den situation, at 7 ud af 10 af dem ender i et job, som endnu ikke eksisterer.

Og hvad har de så brug for? Tests? Målstyring? Uddannelsesparathed?

Nej! Svaret er: leg, kreativitet, nærvær, tid, humor og lethed – og faglighed. Og på et tidspunkt er de klar til en ungdomsuddannelse.

Forhåbentlig er alle disse skønne børn i 0. klasse ikke havnet på et A- og B-hold, som vi bare stod og kiggede på blev formet, fordi politikerne havde så travlt med økonomiske og demografiske regneark, så de ikke havde overblik til at se, hvordan vi rent faktisk skaber de bedste rammer for vores børn og unge.

Jeg priser mig hver dag lykkelig for, at jeg er leder i Skanderborg Kommune, hvor vi har frihed til at lave det 10. klassecenter, som vi tror på. Hér er ikke noget A- og B-hold, men i stedet 200 unge mennesker, der alle kan noget særligt.

Publiceret 19 September 2018 13:30