Debat: Regionen efterlader 2.070 borgere uden kollektiv trafik

Af
Steen Frøslev,

formand for Sjelle Bylaug

Hvis regionens spareplan bliver indført pr. 1. januar 2019, vil det blandt andet betyde, at 2.070 borgere herunder arbejdstagere, pensionister og små 200 unge i Skanderborg Nord bliver uden kollektiv trafik.

Det drejer sig om byerne Skjørring, Sjelle, Skivholme og Herskind, som i dag bliver betjent af bus 112 på Langelinie inden for en afstand af fire kilometer.

Disse fire byer kan ikke betjenes af kommunal lokalbus (bybus), da nævnte byer ligger mellem Aarhus og Silkeborg. Arbejdstagerne og unge under uddannelse benytter bus 112 til enten Aarhus eller Silkeborg, og borgere som har deres arbejde i Skanderborg Nord benytter 112 på tværs af bygrænserne.

Derfor er busforbindelse i Skanderborg Nord (nord for Lyngbygård Å) en regional forpligtigelse. At prioritere sin kerneforpligtigelse væk med påstand om, at regionen mangler penge, og samtidig børster ansvaret væk fra egne skuldre er simpelthen en falliterklæring.

Regionen har helt sikkert ikke fået færre penge til regional bustrafik, men derimod prioriteret/øget udgifterne til anden regional udvikling, og må derfor spare andetsteds.

Men at nedprioritere sin forpligtigelse på regional bustrafik dér, hvor regionen bør vide, at den kollektive trafik ikke er en kommunal opgave, er det samme som ikke at tage sin forpligtigelse alvorligt.

Noget tyder på, at regionen enten ikke er ordentligt informeret om sine busruter eller er ligeglad med sine forpligtigelser vedrørende den kollektive trafik.

En udtalelse fra en regionpolitiker lyder: ”Efter nærmere analyse viste mange ruter sig ikke at have passagerer, som bevægede sig over kommunegrænsen. Man kunne med en vis ret sige de blev brugt som bybusser i hver ende.”

Mit svar er: ”Det må værre en generel betragtning. Passer ikke i vores område. Alle, som benytter bussen her i Skanderborg Nord (nord for åen), benytter bussen til arbejde eller uddannelse enten i Silkeborg eller Aarhus. Så her er der ikke tale om, at bussen bruges som lokalbus (bybus), men bruges som regional bus. Tjek selv!”

Unge under uddannelse har jævnfør lov ret til særlige uddannelsesbuskort, og pensionister har ret til pensionistbuskort, men hvad hjælper det, når der ingen bus er i deres område.

Hvordan har regionen tænkt sig, at uddannelsessøgende med en afstand mellem 15 og 25 km på tværs af kommunegrænser skal kunne komme til deres uddannelsessted, uden at der stilles kollektiv trafik til rådighed? Det er faktisk en regional opgave.

Publiceret 17 September 2018 17:00

SENESTE TV