Debat: Øm Klosterruin skal ikke være et disneyland

Af
Jens Tarstrup

Lindholmvej 7b

8680 Ry

Uge-Bladet Skanderborg bragte 28. august en artikel om Øm Kloster, som skal gøres levende. Den var skrevet af Claus Sonne og interessant at læse! Det drejede sig om en ønsket og markant udvidelse.

I 1947 besøgte jeg som skoledreng for første gang Øm Klosterruin, som betog mig. Tilbage i 1977 købte jeg en naboejendom og har boet her siden, fordi den danske stat udgav en overfredningsnævnskendelse 10. maj 1977, der rummede en række ting, som var meget tiltalende.

Hele området omkring Mossø blev fredet med mange restriktioner, og senere kom EU heldigvis til og fik samme område gjort til et fuglebeskyttelsesområde til gavn for naturen og de fremtidige generationer.

Den nuværende dygtige ledelse af Skanderborg Museum/Øm Kloster Museum har imidlertid fået julelys i øjnene, og vil gerne se endnu flere turister i området, selvom Danmark i dag og i fremtiden skal leve af innovative mennesker, og vi skal sælge vore produkter til hele jordklodens befolkning.

Det er ikke meningen, at vi skal lave et nyt disneyland, men vi vil gerne have en moderat opdatering af selve Øm Klosterruin. Der står direkte på side 5 i ovennævnte 'kendelse' fra Nationalmuseet: "... at det er af største betydning, at terrænet omkring klostret (mellem de to munkekanaler og disses nærmeste omgivelser) bevares i deres nuværende skikkelse, som stort set må antages at være i overensstemmelse med landskabets udseende på klosterets tid, ligesom der er store muligheder for at gøre fund fra værkstedsbygninger og teglværk m.v. inden for dette område."

Citat fra side 7:

"Man må heller ikke opføre nye bygninger i området."

Vi skal derfor være forsigtige med at komme med store planer, selvom jeg som mangeårigt medlem af Øm Klosters Venner godt kan forstå, at man gerne vil rykke forpagtervillaen ned for at skabe en mere harmonisk ramme om selve det nuværende museum.

Parkeringspladsen kunne også forbedres uden at gøre vold på naturen.

At opkøbe to nabo-landejendomme er imidlertid galimatias og vil også formindske statens indtægter både med hensyn til ejendomsskatter og personlige skatter i al fremtid.

Vi skal hæge om det, vi har, men ikke overdrive. Vore politikere er folkevalgte, men det er efterhånden blevet en profession. Man burde overveje at begrænse dette at være politiker til 12 år, så det ikke kun er unge akademikere, som aldrig har prøvet det virkelige arbejdsliv som vi andre!

De tænker ikke langsigtet nok på, hvad der er godt for vort land. Jeg er efterhånden blevet 85 år gammel, min kone siger, at jeg kan være ligeglad, men det er jeg ikke! Vi skal i højere grad tænke på vore børnebørn og deres fremtid.

Den katolske tid, som ophørte i 1500-tallet, var i mange henseender en dårlig tid med stor social uligevægt i hele Europa. Den katolske kirke ejede dengang 25 procent af Danmark. Den eksisterer stadig som en stor magtfaktor i Sydeuropa, Afrika, Sydamerika og Fjernøsten - selv Polen og tildels Irland. Der er kun 3.000 rigtige danskere i dag, som er medlem af denne organisation.

Vi skal hæge om og bevare vor historie i Danmark og også de smukke klosterbygninger, som stadig eksisterer i landet. Der er flere hundreder smukke klostre i Sydeuropa - og selv i Californien. Vi skal også bevare Øm Klosterruin.

Det er relativt nemt at få penge til nye bygninger, men det koster mange penge senere i driftsomkostninger. - Det er der mange, som glemmer.

Byrådet har allerede afsat 300.000 kr. til en konceptudvikling. Skatteyderne betaler som sædvanligt!

Publiceret 12 September 2018 17:30