DEBAT: Vi bliver taget ved næsten af Regionen

Af John Haarup Laursen, Dansk Folkeparti (byrådsmedlem DF)

De har været klar til at rykke ud 24 timer i døgnet året rundt, men nu har Region Midt besluttet at 112 førstehjælperkorpsene skal nedlægges til fordel for Tryg fondens hjerteløbere. Ifølge Regionen har man ikke ”råd” til at beholde dem.

Vi i Dansk Folkeparti har i flere år kæmpet for at der i Ry området blev etableret et førstehjælperkorps. Det var en lang kamp, for regionen vil ikke deltage i dette, men i året op til kommunal- og regionsvalgene meddelte den tidligere regionsformand Bent Hansen, at det man var interesseret i at oprette et korps i Ry og gl. Rye.

En flok frivillige gik i gang med uddannelsen og i dag har vi to velfungerende korps. Regionen fik lukket munden på både borger i Ry området og Skanderborg byråd, for nu var førstehjælperkorpset etableret.

Det er rigtig godt at Tryg Fonden har etableret et hjerteløberkorps, men det kommer aldrig til at kunne fungere på samme måde, som et 112 førstehjælperkorps, for hos Tryg Fonden er der ingen krav om uddannelse, det er der i et 112 – korps, hvor førstehjælperne får en førstehjælpsuddannelse inden de starter og efterfølgende skal de deltage i efteruddannelse hvert år.

Det kan godt være at regionen skal spare 300 mio. kr. det kommende år, men det er det forkerte sted man sparer. Men når vi taler om at skulle ”drifte” de nuværende 112 førstehjælperkorps, vil man helt sikkert kunne få nogle af pengene tilbage ved at forkorte indlæggelsestiden, for dem det vil få hjælp af 112 korpset.

Men åbenbart betyder pengene ikke alt for regionen, for det gør ikke noget at man hjemtager nogle af lægebilerne i regionen, på trods af at den årlige udgift vil stige med 1,5 mil. kr og at der er en etablerings-udgift på 5 mil. kr. De pengene kunne have været brugt på at sikre at der forsat var 112 førstehjælperkorps i regionen.

Det er forståeligt at der er stor skuffelse hos de mange frivillige 112 førstehjælpere rundt om i Region Midt, men jeg kan også godt love, at vi er nogen i Skanderborg byråd, der føler os taget ved næsen!

Publiceret 28 June 2018 06:00

SENESTE TV