Lav indsigelser over torveplaner i Galten

Af Jette Ziegler, Nørregade 8, 8464 Galten

28. juni er der sidste frist for indsigelser mod højt byggeri på Torvet 5.

Indsigelser skal sendes til: Staben for Kultur, Borgere og Planlægning, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg eller pr. mail til skanderborg.kommune@skanderborg.dk. Jeg bistår gerne med indsigelser.

I Galten har vi lige p.t. et meget lille lokalplansforslag 1116, som alene vedrører Torvet 5, som kan få store økonomiske konsekvenser for alle naboer omkring Torvet 5, både værditab på de enkelte ejendomme, merforbrug af fjernvarme og el for især naboer vest for Torvet 5 – mod Svinget - på grund af den voldsomme højde på 22 meter 14 meter fra vores skel, som vil forhindre morgen- og formiddagssol, og i vinterhalvåret vil solen slet ikke opleves på ejendommene. Samtidig forsvinder alt privatliv for især ejendommene vest for Torvet 5. Altså voldsom økonomisk konsekvens og forringet trivsel for borgere og deres haver.

Der er voldsomme indsigelser mod højt byggeri i lokalplanforslaget – både første forslag og det reviderede, som endog er højere i etagemeter end forslag 1. Så 13 indsigelser, hvoraf 3 er forsynet med 219 underskrifter imod højt byggeri har ingen indflydelse haft på det reviderede forslag. Mange læserbreve og direkte henvendelser til byrådsmedlemmer i Skanderborg Byråd, har ikke fået byrådsmedlemmerne til at tage henvendelserne alvorligt.

Borgmester Jørgen Gaarde har i en artikel 19.6.2018 rost Ugebladet Skanderborg for at være vagthund over for det politiske system, og han fremhæver, at ”man skal som borger føle, at man hører til i et fællesskab. Det skal give mening, at man netop bor her.” – Det er ikke det, vi som borgere i Galten oplever.

Lokalplansforslag 1116, Torvet 5, anser jeg som et pilotprojekt, hvor kommunen afprøver sine muligheder. Det kan få langtrækkende konsekvenser for byggerier i hele Galten, f.eks. Spargrunden, grunde langs Søndergade og andre steder rundt i byen. En højde over 2 ½ etage vil få voldsomme økonomiske konsekvenser for mange borgere i byen i form af værdiforringelse etc. af deres ejendomme.

Vi, der er flyttet til byen for år tilbage, har ønsket at bo i et ”stationsby”-miljø” med lav bebyggelse, og det vil sige, at det netop giver mening for os, der bor her, at der ikke skal bygges i højde over 2 ½ etage. De borgere, der flytter hertil, og de borgere, som ønsker at flytte til Galten/Skovby har samme ønske.

Borgere i Galten, pas på Jeres værdier, og indsend Jeres indsigelser.

Publiceret 27 June 2018 12:00

SENESTE TV