DEBAT: Regionen gambler med borgernes helbred i Ry og Låsby

Birgitte kan være forholdsvis tryg. Ifølge opgørelsen for responstider i 2017 kommer ambulancen frem indenfor 10 minutter i 77 procent af tilfældene i Galten og indenfor 15 minutter i 95,8 procent af tilfældene,og det tager aldrig mere end 20 minutter.

Anderledes er det hos Thomas og alle andre i Ry. Her kommer ambulancen kun indenfor 10 minutter i 28,6 procent af tilfældene. To procent kommer til at vente mere end 20 minutter. Siden april i år har der været en ambulance tilknyttet Ry, og det hjælper forhåbentlig på de fremtidige responstider.

Låsby og Hørning har bedre responstider end Ry, men er heller ikke rare steder at have brug for akut hjælp.

Samtidig har Regionsrådet netop vedtaget at nedlægge de 112-førstehjælpsordninger, hvor medlemmer af ordningen har fået et firetimers opstartskursus og modtager herudover et årligt totimers genopfriskningskursus.

I Skanderborg Kommune findes der én 112-førstehjælperordning i Ry-området, bestående af i alt 17 frivillige (7 i Gl. Rye og 10 i Ry) og to akutskabe med hjertestartere (et i Ry og et i Gl. Rye). Ordningen trådte i kraft den 24. november 2017 og bliver allerede nu sparet væk. I stedet vil Regionsrådet med i TrygFondens hjerteløberprojekt, hvor det stadig er vagtcentralen, der tilkalder potentielle førstehjælpere ved mistanke om hjertestop, men nu via en app. Alle kan downloade app'en til sin smartphone, og behøver intet kursus for at være med. Det vil muligvis give flere førstehjælpere, men vi er bekymrede for kvaliteten.

Alt i alt er det ganske enkelt ikke godt nok. Det kan vi ikke byde borgerne.

Regionen har både i 2014 og 2017 fået klager fra Skanderborg kommune. På byrådsmødet på onsdag vil Konservative stemme for, at der igen klages til regionen, for selvfølgelig skal alle borgere i Skanderborg kommune være trygge ved at hjælpen kommer hurtigt, når der er brug for den.

Publiceret 21 June 2018 17:00

SENESTE TV