DEBAT: Om solstik og stråmænd

Min grundlovstale har genereret lidt debat, og min radikale byrådskollega Tage Nielsen (herefter TN) stiller i sit læserbrev spørgsmålet: ”Har Anders Laugesen fået solstik?”. Til det spørgsmål kan jeg heldigvis svare klart nej.

Dette ville TN med stor sandsynlighed også have indset, hvis han rent faktisk havde overværet talen, læst mit talemanuskript, gjort sig den ulejlighed at tale med mig om denne sag, eller blot gjort sig lidt umage med kildekritikken, inden han for i blækhuset og forfattede et skuffende læserbrev.

Kort fortalt bærer TN’s læserbrev gennemgående præg af, at han skriver om noget, som han ikke har forstand på – nemlig, hvad der blev sagt i min grundlovstale. Det synes jeg er brandærgerligt for debatten.

Eksempelvis skriver TN: ”Hvordan kan du tillade dig at påstå, at embedsværket i vores kommune er i lommen på Socialdemokratiet?”, og TN fortsætter med en påstand om, at jeg har sagt, at ”embedsværket ikke er partipolitisk neutralt”.

Jeg må tage afstand fra disse påstande, som jeg absolut ikke kan genkende fra min tale og anser for at være regulære stråmænd.

Det jeg bl.a. sagde i min grundlovstale, når jeg ikke fokuserede på blokpolitik, var, at Socialdemokraterne og kommunes øverste administration står meget tæt på hinanden, og at begge parter er store magthavere (dette er korrekt og kan indses af alle med lidt indsigt i kommunal forvaltning, indsigt i Skanderborgmodellen og indsigt i referaterne fra økonomiudvalgs- og byrådsmøderne, hvor S som oftest følger administrationens indstillinger).

Dernæst peger jeg på Socialdemokraterne som klar hovedansvarlig, når jeg skal forklare, at administration og S ofte står tæt på hinanden. Jeg går ikke, som TN ellers skriver, efter administrationen, hvilket jeg også selv vil finde forkert. I øvrigt er det klart, at dygtige topembedsfolk ofte retter lidt ind efter de politiske magtforhold, og det bør de også gøre for at få noget arbejde fra hånden. Intet ondt ord om denne udbredte praksis i min tale.

Slutligt vil jeg nævne TN’s indledende udsagn om, at jeg skulle være utilfreds med samarbejdet i byrådet. Dette er heller ikke korrekt, og i det udvalg, hvor jeg er glad formand, nemlig Socialudvalget, er sagerne indtil videre altid afgjort med total enighed. Efter min mening har vi et fornuftigt samarbejde i byrådet, selvom den dybrøde blokpolitik desværre er på fremmarch.

Publiceret 17 June 2018 18:00

SENESTE TV