Der er indkaldt til borgermøde 28. maj kl. 17 i Biohuset om byggeplanerne på Torvet i Galten. Arkivfoto

Der er indkaldt til borgermøde 28. maj kl. 17 i Biohuset om byggeplanerne på Torvet i Galten. Arkivfoto

DEBAT: Torveplaner har store omkostninger

28. maj var der en høring i Biohuset i Galten. Høringen drejede sig to lokalplansforslag vedrørende adressen Torvet 5. Det er et mindre område som strækker sig fra Torvet, ad Elværksvej, gennem Tværvej og ad Svinget.

Første lokalplansforslag drejede sig om højt byggeri på 4 og 5 etager, placeret med skel mod Torvet, hvor posthusbygningen ligger.

Der blev fremsendt 13 indsigelser (høringssvar), hvoraf 3 var underskrevet af i alt 219 borgere som protest mod højden.

Andet lokalplansforslag drejede sig igen om højt byggeri på 3,5 og 4,5 etager, men rykket frem med skel mod Torvet. Der skal foretages et magelæg mellem P-pladsen foran posthuset til tilsvarende areal bag bygningerne.

I Midtjyllands Avis 29.5.2018 blev arkitekt Arne Nielsen vist pegende på det reviderede projekt, som nu er forsynet med sadeltag. Men det er højere i kip end det oprindelige projekt på 5 etager med fladt tag.

Da højden ikke er ændret, har indsigelserne stadig værdi, og det er jo et voldsomt antal indsigelser for et så lille område. Indsigelser, som overhovedet ikke har påvirket det ændrede lokalplansforslag.

UgeBladet Skanderborg refererede 29. maj også fra høringen og skrev bl.a., at der var spørgsmål fra borgere, hvorvidt der var tale om leje eller ejerboliger. Det kunne arkitekt Arne Nielsen ikke afklare, da der ikke var truffet aftaler om det. Imidlertid fremgik det af referatet fra UgeBladet Skanderborg, at lejligheden på øverste etage indrettes uden skunk, og sælges med et etageareal, så alle m2 tæller med.

Svinget er en meget smal, privat vej. Den højeste bygning placeres nærmest Svinget. Fra skel fra min ejendom og skel til adressen Torvet 5 er ca. 10 meter, så det betyder, at der ca. 14 meter fra skel fra min ejendom foreslås opført en ca. 20 meter høj bygning, hvorfra der er indkik over matriklerne vest for byggeriet (mod Svinget), som dermed fratager borgerne enhver form for privatliv. Til yderligere ulempe opføres bygningen med altaner mod vest, som yderligere øger indkik.

Der er foreslået et skræmmende højt byggeri, meget tæt på os, der har ejendomme mod Svinget, hvor ethvert privatliv bliver tilsidesat, samtidig med at det betyder en betydelig værdinedsættelse af ejendommene. For mit vedkommende vil dagens handelsværdi falde med 1/3, hvis lokalplanen bliver vedtaget.

Byrådsmedlem Ole Drøgemüller (A) erklærede under mødet, at uanset indsigelser ville han stemme for lokalplanen. Han mente, at det var hans opgave som politiker at påtage sig dette ansvar, selvom det ville være til ulempe for nogle borgere.

Jeg ved ikke, hvor store faldene i handelsværdierne bliver for de øvrige ejendomme vest for Torvet 5 (langs Svinget). Vedrørende Tværvej forestiller jeg mig ikke større fald, fordi bygningen foreslås forsynet med få vinduer mod nord. Til gengæld vil handelsværdierne for de ejendomme, der ligger øst for Torvet 5 mod Elværksvej, også kunne blive belastes.

For harmonien og sammenhængen i Galten midtby er et højt byggeri ødelæggende. For ejere omkring adressen Torvet 5 kan de økonomiske konsekvenser blive betydelige.

Publiceret 06 June 2018 13:00