DEBAT:

Indtryk og refleksioner af gåtur gennem Ry midtby

Hans Bøgh Andersen, Agnetevej 34, Ry

Jeg har lige været på det nye bibliotek, og skal hjemad. Glæder mig over, at biblioteket er blevet flyttet og gjort endnu mere indbydende. Godt tænkt, godt gået. God udnyttelse og god planlægning af de eksisterende bygninger.

Da jeg træder ud på Klostervej, står der på den anden side en høj trækonstruktion, som er smuk med sit stokværk - jeg bliver altid betaget af synlige tagkonstruktioner (f.eks. Ry Højskoles teatersal).

En flot skulptur, et gedigent kunst-håndværk, og center for en lokal handelsplads.

Jeg har erfaret at der er kræfter i gang for at forbedre projekt 'Torvehallen', så jeg glæder mig til at se den endelige version, hvor der er tørt, læ og plads nok til at handle ind.

Nå, jeg går videre på 'gågaden'. Cirka 10 sekunder senere hører jeg et kraftigt dyyyytt bag mig, og jeg trækker lidt ud mod højre. Bilens fører siger venligt, at jeg skal flytte mig, da han skal forbi.

Hmm, er det sådan, jeg skal forstå en 'gågade' - med kørsel tilladt? Hvem har egentlig fortrinsret? Desværre er det ikke et enkeltstående tilfælde, og når jeg er i midtbyen, ser jeg ingen, der går på gågaden.

Men hvor skal jeg så gå - på den ene eller den anden side af de hvide afmærkninger og pillerne?

Jeg forstår til dels bilisten, da 'gågaden' er en sort, asfalteret vej, som ikke adskiller sig fra resten af Klostervej. Endvidere er der tydelige markeringer af p-pladser i den side med forretninger. 'Gågadens' nuværende udtryk inviterer bilisterne, og holder de gående væk.

Bump, skilte og chikaner er ikke er nok til at registrere, at det er en 'gågade', hvor hastigheden højst må være 15 km/t.

Det bør nok genovervejes, om Klostervej skal være en rigtig gågade som Nygade i Silkeborg, eller en kørevej med nedsat hastighed, og fortov/cykelsti i begge sider, som i resten af midtbyen.

Det nuværende kompromis - shared space - virker rodet og uoverskueligt, og giver ingen helhed med resten af bymidten. Som turist ville jeg nok føle mig fortabt i det kaos af skilte, piller og afmærkninger. Det er vanskeligt at gå med en rullekuffert, eller som gangbesværet at komme til og fra Ry station på grund af skiftende sand/asfalt-belægning.

Efter at have krydset Skanderborgvej, hvor der kunne etableres endnu et fodgængerfelt mellem Kandis og Hotel Ry, kommer jeg op på Bytorvet.

Jeg går i den smalle passage mellem bassinerne og restauranten. Stopper op og kigger på Bytorvet:

Vand er organisk, og slynger sig fra side til side. Ry har masser af unik natur lige udenfor bygrænsen. Hvorfor så præsentere et skrækkeligt senarie af livløst vand bundet op af stramme linier?

Jeg mener ikke, at der er helhed mellem Bytorvet og de store bassiner!

Ups, jeg står i vejen for en cyklist, der gerne vil forbi. Flytter mig, og vi finder ud af det.

Som udgangspunkt synes jeg, at det skal være lovligt at cykle på Bytorvet i afmærkede områder - ligesom cykelsti/fortov i resten af midtbyen.

Pladsen kan man finde ved at nedlægge de to nuværende bassiner, som egentlig bare er i vejen.

Et vandbassin med et noget større kunstnerisk udtryk og i mindre målestok kan formes som et S-bassin med en vandtrappe i starten - det er jo vandets naturlige måde at slynge sig på. Bassinet kan blive et vartegn for Ry, og så vil Bytorvet fremstå som en helhed, der præsenterer Ry på det allerhøjeste niveau.

Jeg vil mene, at vi med små midler kan få hele midtbyen - Torvehallen, gågaden, jernbaneoverskæringen og Bytorvet - til at fremstå som en helhed. Et bycentrum, som hænger sammen.

Togdriften er en vigtig livsnerve for mange Ry-borgere og derfor en medspiller, vi skal behandle med respekt og ydmyghed.

Det kræver nok en nytænkning af det bestående. Jeg håber med dette indlæg at kunne skabe en fornyet debat om midtbyen.

Publiceret 26 March 2018 11:00

SENESTE TV