DEBAT:

En lille, men vigtig sejr for Ry

Thomas Cordtz, byrådsmedlem (K)

Ved byrådsmødet 21. marts vedtog byrådet kommuneplanstillægget for centerbyerne i Skanderborg Kommune - det vil sige Ry, Galten, Låsby og Hørning.

I Det Konservative Folkeparti glæder vi os over, at der undervejs i processen efter grundig borgerinddragelse og høringer er høvlet lidt kanter af hist og pist og fjernet et par sten i skoene – ikke mindst i Hørning og Ry.

Personligt glæder jeg mig over, at der nu efter konservativt pres langt om længe også er velvilje til at undersøge mulighederne for etableringen af indkøbsmuligheder i den østlige ende af Ry. Det har længe været et stærkt ønske i byen, for eksempel på Kildebjerg.

I kommuneplanstillægget fastholdt man dog, at detailhandelen skulle centreres omkring den gamle bymidte, selvom Ry reelt har to bycentre og vokser mod øst.

Men nu er der efter lidt kærligt konservativt pres endelig bevægelse i sagen, idet der i forbindelse med helhedsplanlægningen for Ellemosen, Parallelvej, Industrivej mv. undersøges, om det er muligt at etablere ny detailhandel i form af dagligvarebutikker i området.

Det er en lille, men meget væsentlig sejr for Ry, for borgerne og butikslivet.

Da Ry vokser mod øst og da afviklingen af trafikken i midtbyen i forvejen er vanskelig, er det helt naturligt at placere nye dagligvarebutikker her, hvor nye kvarterer skyder op, og hvor trafikken lettere kan afvikles.

At centrere al butiksliv i midtbyen ville være direkte skadeligt for byens udvikling. Det ville kræve, at nye dagligvarebutikker skulle etablere underjordiske p-pladser, hvilket næppe er realistisk.

Der ville med de oprindelige planer ikke ville være grundlag for etableringen af nye dagligvareforretninger i byen. Placeringen af nye supermarkeder i midtbyen ville også yderligere sætte midtbyen under pres, hvad angår afviklingen af trafikken.

I Det Konservative Folkeparti støtter vi derfor op om kommuneplanstillægget og glæder os over, at man nu vil undersøge muligheden for placering af detailhandel i det østlige Ry. Og den aftale vil jeg holde alle fast på. Det lover jeg.

Publiceret 26 March 2018 17:00

SENESTE TV