DEBAT:

Vi skal styrke erhvervsuddannelserne

Birte M. Andersen (V) folketingskandidat og byrådsmedlem

Reformen af erhvervsuddannelserne har løftet kvaliteten i de enkelte uddannelser, sikret uddannelsesgaranti og øget mulighederne for yderligere studiekompetence.

 

De nye Forberedende Grunduddannelser, hvor målgruppen er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering, for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, vil også kunne være med til at målrette unge hen imod en erhvervsmæssig uddannelse.

 

Alligevel er der ikke tilstrækkelig mange unge, som vælger denne vej efter 9. eller 10. klasse.

 

Som samfund vil vi stå over for en meget stor udfordring, hvis virksomhederne ikke kan skaffe den faglærte arbejdskraft, som de har behov for. Danmark skal i fremtiden leve både af viden og produktion – og produktion kræver dygtige faglærte medarbejdere.

 

Erhvervsskolereformen rummer mange gode tiltag, blandt andet er der mulighed for en såkaldt EUX, som er en kombination af erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen.

Frygten for ikke at få en praktikplads har tidligere afholdt en del fra at søge erhvervsuddannelserne. Med reformen blev der taget hånd om den problematik. Alle er nu sikret, at de kan gøre deres uddannelse færdig. Og efter uddannelsen er der gode jobmuligheder.

 

Jeg tror, der er brug for, at folkeskolerne påtager sig en langt større rolle med at oplyse eleverne om de muligheder, der findes ud over de gymnasiale. Jeg har en klar fornemmelse af, at ikke alle folkeskoler gør tilstrækkeligt for at vejlede deres elever tilstrækkeligt. Måske mangler man viden, måske prioriteres arbejdet ikke tilstrækkeligt. Eller er det fordi, alle i større eller mindre grad ligger under for uddannelses-snobberiet?

 

Synes nogen stadig, det er bedre at slæbe sig igennem en gymnasial uddannelse, som måske ikke giver adgang til ret meget af det, man drømmer om? Var det måske bedre, at vende blikket mod en af de mange muligheder, der rent faktisk er i en erhvervsuddannelse?

 

Skolereformen skulle også sikre en mere åben folkeskole. Her er en oplagt mulighed for at invitere erhvervslivet ind i skolen og være med til at inspirere eleverne. Det starter i grundskolen. Vi er ikke kun et videnssamfund. Samfundet skal sikre, at vores produktion har den fornødne og dygtige faglærte arbejdskraft, der er så meget brug for. Her er erhvervsuddannelserne helt centrale. Og vores skoler har ansvar for at oplyse om og rekruttere til de erhvervsfaglige uddannelser.

Publiceret 04 March 2018 16:00

SENESTE TV