DEBAT:

For de manges sikkerhed

Jørgen Lund Christiansen, Vestermølle Møllelaug, på vegne af 12 foreninger på Vestermølle

Bilkørsel gennem gård-rummet på Vestermølle med 64 km. i timen får Miljø- og Planudvalget til lave en form for hastighedsdæmpende indsats.
 

Det var essensen af en artikel i Uge-Bladet 14. november.
 

På vegne af Foreningen Vestermølle med i alt 1800 medlemmer må vi sige, at en hastighedsdæmpende indsats ikke er godt nok.
 

Årligt besøges Vestermølle af et sekscifret antal gæster, heraf et stort tusindtal børn. De oplever ikke gårdrummet som den landevej, det i virkeligheden er.
 

De leger. I sommertiden løber rollinger fra forældres bord i udeserveringen til og fra springvandet på den anden side vejen.
 

Årligt besøges Vestermølle af et trecifret antal grupper med op til 100 gæster. Børnehavegrupper står i rundkreds omkring vildtbanestenen for at høre drabelige historier fra gamle dage, folk på vej til eller fra møllemuseet står og smalltalker på det, de også betragter som en gårdsplads – men samtidig er en landevej.
 

I gamle dage gik Oddervej gennem Vestermølle.
 

For snart 80 år siden kom omfartsvejen, og stykket ind gennem Vestermølle blev privat fællesvej.
 

Dét er problemet. En nabo loyalt støttet af endnu en beboer syd for Vestermølle fastholder sin ret til at køre gennem gårdrummet 24/7/365. Den sydligste beboer benytter sjældent muligheden, da familien bor tæt på sydtilkørslen til Oddervej.
Eneste forsvarlige løsning er en bom syd for Vestermølle, så gårdrummet kan blive sikkert for børn og voksne.
 

Det vil give nærmeste nabo 700 meter ekstra til Skanderborg. Det er mindre, end den ekstra afstand, et stort antal husstande i området ved Solgårdsvej fik, da deres udkørsler til Ladegårdsbakken blev lukket for et par år siden. De må i dag op omkring Peugeot for at komme til byen. Her skred byrådet uanset ni beboerprotester og det faktum, at der – endnu – ikke var sket alvorlige ulykker på stedet, til ansvarlig handling ud fra, at det var sent at gøre det, når et barn var landet i kørestol – eller det, der er endnu værre. Der skulle ikke lig på bordet.
 

På Vestermølle er vi ikke i tvivl om, at i hvert fald det endnu siddende byråds flertal gerne vil lave en bomløsning også i Vestermølle-situationen.
 

Når nogle har tøvet i flere år, er årsagen, at vejen ikke er offentlig, men har betegnelsen privat fællesvej. Og så gælder en anden, mere besværlig jura. Men vejen kan gøres offentlig, når halvdelen af trafikken beviselig er offentlig. Med flere end 100.000 besøgende årligt, er det naturligvis tilfældet.
 

I al sin enkelhed er det en sag om især én persons krav kontra 100.000 menneskers sikkerhed.
 

En bom vil i øvrigt også give øget sikkerhed for familierne op ad vejen mod syd, da de selvklart også slipper for fremmed trafik, som de ofte og i klare vendinger har skældt ud over. Den udfordring kunne også løses ved at spærre for udkørsel mod syd – med det resultat, at familien ved den udkørsel får op imod to km. længere vej, når turen går mod Odder.
 

Gode politikere, hvad enten det er jer i det siddende byråd, eller jer, som vælges 21. november, der skal beslutte: Få det nu gjort – til glæde og sikkerhed for tusinder af børn og endnu flere voksne.

Publiceret 19 November 2017 13:00

SENESTE TV