DEBAT:

Børnene bliver klemt

Af
Marianne Grøngaard Petersen

Lergravsvej 6

Skanderborg

Jeg læser i Ugebladet en udtalelse om, at 'Skanderborg modellen er en bragende succes'. Det er vist en sandhed med modifikationer, alt efter hvorfra den anskues.
 

Som tidligere ansat pædagog i en daginstitution i Skanderborg, vil jeg gerne ytre mig om, hvorledes det er, at arbejde i denne topstyrede organisationsform.
 

Udmøntningen af kommunens politik på daginstitutionsområdet går fra politikerne, til kontraktholderen, til den daglige leder, inden det når ud til pædagogen, som skal indfri og dokumentere målene i praksis.
 

Til sidst kommer vi til børnene. De er forholdsvis ligeglade med politiske mål inden for fx pædagogik, miljø og it. De vil bare gerne lege med deres venner i trygge rammer, omgivet af de faste pædagoger.
 

Men tirsdag skal pædagogen på uddannelse. Og fredag 'går hun fra' for at få lagt Imovie ( korte hverdagsdokumentarer) og aktivitetsplan for næste uge ud på intranettet.
Tilbage står lille Ida, som lige er startet i børnehave og har knyttet sig til den faste pædagog. Hun er utryg og kan næsten ikke bære følelsen af, at skulle klare sig selv. Eller Søren som har brug for sin kendte og trygge pædagog til at hjælpe sig, når der er for meget kaos, og han ikke kan være i det, uden at skubbe eller slå.
 

De politiske beslutninger har gode intentioner og bunder i relevante og spændende idéer. Men tiltagene må ikke gå ud over kerneydelsen. Dette sker kontinuerligt i hverdagen, dels fordi det tager tid at løse de opgaver, som er knyttet til tiltagene, dels fordi der ganske enkelt er for få hænder.
 

Ydermere har man valgt at lægge daginstitutionerne sammen og lave fælles ledelse. I denne sammenlægning overser man, hvilken betydning det har, at pædagogerne føler ejerskab og stolthed over deres arbejdsplads. Nærheden til ledelse i de mindre enheder som var før, gav mulighed for reel indflydelse på daginstitutionens værdier. Lederen af de sammenlagte institutioner er for langt væk fra det daglige pædagogiske arbejde.
 

De store enheder og en intensiveret topstyring har givet mistrivsel blandt pædagogerne. Med langtidssygemeldinger og opsigelser som resultat. Eller måske endnu værre - ligegyldighed.
 

Jeg glæder mig til den dag, hvor vindene blæser den anden vej. Hvor de store enheder 'spiller fallit' og hvor man politisk indser, at en flad organisation tjener borgerne bedst. Kun har jeg ondt af de børn, der skal stå model til det, indtil det sker (Forkortet, Red.).

Publiceret 19 November 2017 19:00

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV