DEBAT:

Hvem vil gøre noget for for vores børn?

Af Christine Andersen, Agnetevej 4, 8680 Ry

Skanderborg Kommune er et smørhul for børnefamilier, men er skanderborg kommunes daginstitutioner gode, for børn og familier?
 
Som mor til tre små børn, der har betalt for flere kommunale daginstitutioner i Skanderborg og oplevet nedenstående, må jeg sige, at jeg synes ikke det er godt nok.
 
Er det okay, at:
En børnegruppe/en stue kun har en deltidsansat pædagog tilknyttet? 
Helt unge pædagogiske assistenter og medhjælpere har ansvar for- og er alene med større børnegrupper ude, inde og på tur?
Der nogle steder ikke hyres vikarer ind, så helt små børn ikke har voksne til deres rådighed i gruppen/på stuen?
Børn fra 0-5 år skal mangle voksne, når deres faste voksne er syge?
En børnegruppe spiser alene, uden en voksen?
De voksne ikke har tid til at hjælpe børn med at åbne madkassen?
Der ikke er voksne på legepladsen? Måske kun 1 til 50 børn?
Der ikke er hænder til at hjælpe med huer og vanter?
Børnene i ydertiderne kun overvåges af en eller to voksne, der er alene med alle børnene, mens de åbner eller lukker hele institutionen?Forvaltningen i en længere periode ikke ansætter en ny leder i en daginstitution, hvis den gamle går på pension?
Hvis vi forældre spørger ledere og dagtilbudsledere, får vi et standardsvar, fordi ressourcerne er så knappe, at der alligevel ikke kan ændres på noget, for børnene? 
De voksne er blevet til overbliksvoksne, der ikke er nære med og taler med det enkelte barn?
Der ikke er hænder til at hjælpe med konflikter, når børn leger?
Der ikke er tid til at skifte ble?
Helt små børn ikke kan holde i hånd, trøstes eller tages på skødet, hvis de er utrygge eller græder?
De voksne har så travlt, at de ikke opdager, om et barn har slået sig eller er sygt?
Børn og pædagoger har det sådan?
Kan man tale om forældresamarbejde, hvis pædagogen skal passe 15 børn eller mange flere, mens de skal forsøge at tale med forældre og modtage vigtige beskeder?
Er det godt nok for vores børn, at der først åbnes rigtigt i børnehaven kl 9 og lukkes ned kl. 15, fordi det kun er her, der er to voksne om en gruppe/på en stue?
Og er tilsynet med forholdene i institutionerne okay?
Vores oplevelse er, at daginstitutionerne er økonomisk og menneskeligt udsultede. Vi voksne - og kommunen - sætter rammer der kræver, at helt små børn skal 'gå på arbejde', være selvstændige, robuste væsener, der selv kan klare konflikter, tage vanter på og lege frit og alene, i store børnegrupper, i mange timer, ofte uden nærhed eller samtale med kendte, varme voksne, og uden ro og pauser. 
Alt imens vi forældrene er væk, og forventes at passe vores arbejde, fordi vi 'trygt' kan overlade børnene i kommunens varetægt.
Se lige på det, fra et børneperspektiv...
Er det trygt og rart, at være et barn i kommunens daginstitutioner? 
Er det attraktivt for os forældre? Det er ikke vores families erfaring.
Derfor har vi og mange andre forældre selv taget ansvar for børnenes trivsel, ved at omgå forholdene i institutionerne, aflevere sent og hente tidligt, flytte børnene til andre institutioner, minimere tiden hjemmefra. Ændre på strukturer i familien, passe børnene hjemme i perioder eller ved at gå til private, hvor børnenes perspektiv stadig fastholdes.
Jeg kunne tænke på så mange løsninger fra kommunens side, der kunne ændre på tingene. Hvad med tilskud til pasning i hjemmet? Hvad med deltidspladser i daginstitutionerne? Hvad med minimumsnormeringer i daginstitutionerne?
Hvad med at børneperspektivet bliver vores førsteprioritet i Skanderborg Kommune?
Hvad mener vores politikere om dette?

Publiceret 15 November 2017 12:30

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV