DEBAT:

Skolekapacitet i Hørning

Af Jens Erik Sørensen, byrådskandidat for Venstre i Skanderborg

Skanderborg kommune og særligt Hørning området har en stor netto tilflytning af nye borgere. Det stiller krav til trafikafvikling, dagstilbudspladser til børn og skolekapacitet, fritids, kultur/sports aktiviteter.
 
De to skoler i Hørning er allerede nu presset til det yderste på lokaler.
 
Kommunen har nedsat et udvalg bestående af skolemedarbejdere, skolebestyrelsesmedlemmer, dagstilbudsmedarbejdere og politikere, der skal kommer med deres bud på løsninger på kapacitetsudfordringerne.
 
Der blev i juni afholdt en workshop i Hørning hallen hvor engagerede forældre havde mulighed for at komme med deres ønsker til fremtidens skoler i Hørning.
 
Der fremkom mange gode og konstruktive ideer og forslag, men også en begrundet undren over, at byrådet med en borgmester der nu i 8 år har ikke har vist rettidig omhu mht. nødvendige investeringer og vedligehold af kommunes skoler.
 
Der er et efterslæb på ca. 250 mil. I kapacitet og ca. 100 mil. I bygningsvedligeholdelse på skolerne i kommunen.
 
Et af de forslag der ligger i Hørning er at bygge en ny skole 5 – 6 spors skole med ca. 1300-1400 elever. Der er kun plads til et byggeri af denne størrelse udenfor bygrænsen, og dermed langt fra de bestående fritids og sportsfaciliteter.
 
Nogle forældre og politikere ser denne løsning som den bedste, men det er til en pris på ca. 200 mil. og den kan først være klar i 2023-2024.
 
Flere af forældrene gav udtryk for at skolerne ligger rigtigt placeret i Hørning og at den manglende kapacitet kunne løses ved at lave en ny overbygnings enhed til 7 – 9 klasse.  Et byggeri til dette behov, kan placeres ved Højboskolen og dermed tæt på fritidstilbuddene.
 
Der er afsat 60 mil. til skolerne i Hørning i 2020. Beløbet rækker åbenlyst ikke til de helt nødvendige investeringer og renoverings behov.
 
Det er mit håb, at udvalget vil se på skolerne i Hørning under et. Begge skoler har behov for renoveringer i bygninger og ude områderne.
 
Denne udfordring på skolekapacitet, vil i nær fremtid også blive synlig på Skovbyskolen, som allerede nu er fyldt godt op.
 
Borgere som flytter til Skanderborg kommune, og som dermed accepterer en af Østjyllands højeste kommuneskatte %, har berettiget en forventning om, at de kan forvente en kommunal service på dagstilbudsområdet, skoler og ældreområdet, som modsvarer skattebetalingen.
 
Der er behov for en ny venstre borgmester i Skanderborg kommune, som agerer proaktivt på de behov som følger af en stigning i befolkningstallet.
 

Publiceret 10 August 2017 13:30

SENESTE TV