DEBAT:

Lang ventetid på byggetilladelser

Af Peder Porse, Claus Bloch og Søren Erik Pedersen. Byrådsmedlemmer, Venstre

Da Dansk Byggeri i forsommeren offentliggjorde sin rangering af landets kommuner efter erhvervsvenlighed var det overraskende for borgmesteren, at Skanderborg Kommune styrtdykkede fra en ikke alt for prangende 23. plads i 2016 til en placering som nr. 44.
 
Det skulle der gøres noget ved, var meldingen. Siden har der været tavshed.
 
I Venstre er vi ikke spor overraskede.
Lige nu hører vi, at borgere får oplyst, at en almindelig byggesag har en ventetid på 40 dage. Det er langt over den politisk aftalte målsætning, som byrådet har bevilget ekstra midler til at nå.
 
Borgmesteren har ikke bestridt oplysningen. Venstre har tidligere peget på det helt utilfredsstillende i at landzonesager lige nu har en sagsbehandlingstid på 13 måneder. Hertil kan så i øvrigt komme byggesagsbehandlingen.
 
Forklaringen lyder hver gang fra borgmesteren, at da vi er en vækstkommune med stor aktivitet, kan den kommunale service ikke følge med.
 
Men virkeligheden er jo bare, at borgerne betaler 560 kr. i timen for at få behandlet ansøgninger om byggetilladelse.
 
Når der er mange sager, må der i sagens natur også komme flere penge ind fra borgerne. Hvis ikke pengene er brugt til en løbende tilpasning af administrationen, hvor er de så?
 
Denne utilfredsstillende situation vil Venstre nu have gjort noget effektivt ved. Hverken borgerne eller kommunens håndværkere kan være tjent med den nuværende tilstand.
 
Vi beder nu i Økonomiudvalget, hvor den økonomiske del af ansvaret for administrationen ligger, om at få et oplæg til løsning af den uacceptable situation.
 
Og kan borgmesteren ikke pege på løsninger, der reducerer ventetiden betragtelig, vil Vestre på næste møde foreslå byrådet, at man henter hjælp udefra til den enkle del af sagerne.
 
Vi foreslår i givet fald, at arkitekter og rådgivende ingeniører vil kunne afgive tilbud på løsning af opgaven i de tilfælde, hvor der ikke skal dispenseres fra lokalplaner eller byggelovgivningen.
 
Det kan ikke undre, at Skanderborg falder i BYGs vurdering. Foreningens medlemmer er de håndværksmestre, der måske har afgivet et tilbud på et nybyggeri eller en ombygning, og har indpasset opgaven i virksomhedens planlægning. Og bare ikke kan forstå, ventetiden vokser og vokser i Skanderborg.

Publiceret 09 August 2017 13:15

SENESTE TV