DEBAT:

Vakler tilslutning til Skanderborgmodellen?

Af Peder Porse og Claus Bloch, byrådsmedlemmer for Venstre

 
I et læserbrev fra Dansk Folkepartis to byrådsmedlemmer i Skanderborg om ”Manglende omsorg for vores svage ældre”, fremgår det overraskende, at DF føler sig sat udenfor reel indflydelse, grundet Skanderborgmodellens politiske del.  
 
Det er i den konkrete situation fra ældreområdet fuldstændig korrekt.
 
Et markant flertal i Skanderborg Byråd har frivilligt afgivet kommunalpolitikernes ellers lovfæstede ret til at træffe administrative afgørelser til borgmesteren.  Og i hvert fald så sent som i april 2017 indgik DF i dette markante flertal.
 
Det lægger et stort ansvar på byrådets medlemmer, at overlade retten til at træffe konkrete forvaltningsmæssige beslutninger til borgmesteren. Og det placerer et meget stort ansvar for den daglige drift på netop borgmesterens skuldre. Borgmesteren har den øverste administrative ledelse af Skanderborg Kommune.
 
Hvordan han så administrerer denne i forhold til andre borgmestre forholdsmæssigt store kompetence, er et godt spørgsmål. Er det hensynet til administrationen, der afgør beslutninger om den daglige drift?  Eller det borgernære hensyn?
 
Hvordan prioriter borgmesteren opgaverne over for borgerne? Ingen tvivl om, at adskillige borgere har haft indtrykket af, at administrationen eller systemet vægtes højere end borgernes interesser.
 
Bliver borgerne rådgivet eller administreret?  
 
Hvordan prioriteres sagsbehandlingstiderne i byggeafdelingen eller landzonesagerne frem for registrering af badebroer? Hvorfor ligger sagerne urørte i flere måneder når der næsten samtidig bruges masser af resurser på brooptælling i søer og vandløb eller registrering af vandhuller med mulig forekomst af en særlig salamanderart?
 
Hvem styrer folkeskolerne? Administrationen eller skolebestyrelserne?
 
Alt sammen prioriteringer, de fleste byrådsmedlemmer finder det OK at overlade til borgmesteren og administrationen.
 
Derfor er det med glæde, vi nu ser en bevægelse hos Dansk Folkeparti i retning af måske at ville påtage sig mere af ansvaret for den direkte forvaltning. Det landets øvrige kommunalpolitikere er valgt til og gør i det daglige.  
 
Den samme glæde har vi mangefold, når det Konservative Folkeparti, der ellers altid, når partiet har været repræsenteret i byrådet, har stået urokkeligt vagt, som kongetro støtter om Skanderborgmodellen.
 
Måske kan der ændres i Skanderborgmodellen allerede efter nytår. Til gavn for demokratiet og borgerne.
 

Publiceret 07 July 2017 13:00

SENESTE TV