DEBAT:

...men vi ønsker ikke en racerbane!

Af Flemming Otto Jensen, kandidat for Det Konservative Folkeparti til Byrådet og Regionsrådet, Tunøvej 27, Galten-Skovby

Nej Tak til Motorsportsbane
Opfordring til eventuel underskriftsindsamling
Af: Flemming Otto Jensen, kandidat for Det Konservative Folkeparti til Byrådet og Regionsrådet, Tunøvej 27, Galten-Skovby.
Vi ses den 31. maj 2017 til Byrådsmøde på Fælleden.
Som mange andre borgere var jeg også til orienteringsmøde på Wedelslund.
Som adskillige læserbreve siden har givet udtryk for, har mange en klar holdning til et nej tak til denne etablering. Min egen oplevelse på mødet var, at ansøgningen behandles fuldt ud i overensstemmelse med gældende lovgivning. Efterfølgende er den oplevelse så draget i tvivl med hensyn til erstatning af en lokalplan med en landzonetilladelse. Jeg fik også den oplevelse, at embedsværket har en meget positiv indstilling til etableringen, uagtet at embedsværket konstant søgte at afvise/nedtone dette, faktisk ville man gerne med baggrund i landzonetillladelse have afsluttet indsigelserne fra de nærmeste naboer senest 15. maj
Og jeg finder det bemærkelsesværdigt, at de beskrevne teoretiske støjgrænser lige netop slutter før bebyggelserne i Galten-Skovby, Herskind, Sjelle og Skjørring….vældigt passende.
Og jeg var meget overrasket over svaret omkring belastning af vort vejsystem, tænker her på Galten-Skovby og Wedelslundvejen, hvor svaret var, at man vil søge af få GPS-systemerne til at anvise anden tilkørsel til banen?
Det er så positivt, at Miljø- og Planudvalget nu har valgt at sende beslutningen om landzonetilladelse contra lokalplan til Byrådet. Vi borgere får så mulighed for at høre de enkelte byrådsmedlemmers stillingtagen, herunder grundlaget for deres holdning. DERFOR,  opfordrer jeg alle borgerne i området Galten-Skovby, Herskind, Sjelle og Skjørring til at møde op til Byrådsmødet den 31. maj på Fælleden for denne fællessag.
MEN jeg mener, at vi skal være parate til at iværksætte en underskiftsindsamling mod projektet hvis vort Byråd ikke snarest får meddelt afslag på ansøgningen – bare for en sikkerheds skyld. En underskriftsindsamling som jeg gerne stiller mig i spidsen for. Interesserede er meget velkomne til at kontakte mig.
Og nej, jeg er ikke modstander af Træk- og Køretøjsdag på Wedelslund Grundlovsdag…..tværtimod, enkeltstående og tilbagevende events er fantastiske for vores kommune.
 

Publiceret 19 May 2017 14:00

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV