DEBAT:

Da Karls og Maries vand pludselig blev farligt

Et pensioneret ægtepar må investere op mod 100.000 kr. for at rense deres spildevand, medens naboerne spreder gylle fra tusinde svin på markerne

Af Knud Storgård, Voldbyvej 81, Sjelle

For mange år siden købte Karl og Marie et lille husmandssted på 14 tønder land. De var unge, og det bekymrede dem ikke, at husmandsstedet var meget faldefærdigt og uden vand, varme og kloakering. Ved nøjsomhed og en stor arbejdsindsats lykkedes det dem at få opbygget et ganske pænt hjem.
I de første år hentede de vand i mælkejunger fra en gård i nærheden. Toiletbesøg foregik i stalden ved dyrene, og personlig vask foregik med vand fra et vaskefad; efterfølgende blev vandet blot smidt udenfor på jorden.
Marie var flov over, at det vand, de hentede på den nærliggende gård var af meget dårlig kvalitet og bevirkede, at det var svært for hende at få vasket tøjet helt rent til de børn, der efterhånden kom til.
Karl supplerede indtægten ved at køre mælk til mejeriet, men da det blev nedlagt, var det nødvendigt for familien at udføre forskellig slags arbejde for andre. Midt i 60'erne døde Maries mor, og Marie arvede lidt penge. Marie ønskede at få vand og varme for sin arv.
Karl fik en lokal brøndborer til at lave en vandboring/brønd, så de nu fik indlagt vand. Karl og Marie samt 3 børn i skolealderen fik også lavet badeværelse med bad og toilet.
Til toilettet blev der lavet en septiktank, og vandet fra køkken og bad blev samlet ledt ud i en nærliggende grøft, da der ikke var nogen kloakering i området og derfor heller ikke krav om tilslutning. Samtidig med, at familien fik vand indlagt, fik de også centralvarme.

Godt vand

Det viste sig, at deres boring indeholdt rigeligt og godt vand, og da nogle andre mindre husmænd i området havde for lidt vand, blev de også tilsluttet Karls og Maries vandboring.
Nu er Karl og Marie blevet folkepensionister, og børnene er forlængst fløjet fra reden, ligesom der ikke mere er dyr på ejendommen, men Karl driver stadig sin jord med lidt hjælp fra en maskinstation.
Både Karl og Marie er meget stolte og lykkelige over det hjem, som de ved nøjsomhed og flid i årenes løb har fået skabt. De ønsker at blive i deres hjem, til de skal bæres derfra.
Men nu har nogle kommunalpolitikere og embedsmænd med latinskole uddannelse helt ovre i København fundet ud af, at den smule vand, som løber fra Karl og Marie, er farlig, og kommunen vil gennemføre en spildevandsplan for det åbne land.
Det kan bevirke at Karl og Marie får påbud om at bringe deres afløbsforhold i overensstemmelse med de nye regler, - et påbud som skønsmæssigt vil komme til at koste dem 60.000 - 100.000 kroner.

Trues af politiet

Hvis de ikke inden for en af kommunen fastsat tidsfrist får forholdene bragt i orden efter de nye regler, vil de blive politianmeldt.
Karl og Marie har kun deres folkepension at leve af og kan ikke betale det store beløb, men så kan kommunen sende deres hjem på tvangsauktion.
Hvorfor er den smule vand, der løber fra Karl og Marie, blevet så farligt?
Karl og Marie kan ikke forstå, at deres afløbsvand er blevet så farligt, når der fra nabogården, som i mellemtiden er blevet opkøbt af en storbonde, som spreder gylle fra 5000 svin på markerne, ligesom andre store landmænd i nærheden, årligt bruger store mængder kemikalier og pesticider til deres såkaldt moderne og forgældede landbrug.
Udover det ganske land er der mange lignende tilfælde som Karls og Maries, og der vil i forbindelse med gennemførelse af den i kommunerne vedtagne spildevandsplan for det åbne land sikkert være mange lignende tilfælde, hvor borgerne, når planen gennemføres, må gå fra hus og hjem. Er det retfærdigt?
---
Historien her blev bragt i landbrugsbladet Land og Liv i 2003. Det bevirkede, at daværende miljøminister Hans Christian Schmidt udsendte en regel om, at kommunerne kun kunne udstede et påbud, hvis der var konstateret en forurening.
Historien er en kommentar til Skanderborg kommunes spildevandsplan 2016–2020, som for tiden er ude i offentlig høring.
Måske er der mange - især ældre mennesker - som ikke er bekendt med planen og hvilke konsekvenser, den kan få.

Publiceret 13 March 2017 14:00

Uge-Bladet Skanderborg nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Uge-Bladet Skanderborg
SENESTE TV