Arkivfoto.

Arkivfoto.

DEBAT:

Liberal Alliance kræver kvalitet i sundhedsarbejdet

Af Linda Andrea, læge, ph.d.-studerende, spidskandidat til byrådsvalget for Liberal Alliance Skanderborg

Omlæggelser i den regionale sundhedspolitik giver store udfordringer som skal løses:
Psykiatriske afdelinger har færre sengepladser og indlæggelsestiden er sat ned. Dette gør, at nogle af kommunens allersvageste borgere ikke er færdigbehandlede ved udskrivning fra sygehuset og de har derfor et stort behov for, at de modtages i lokalpsykiatrien, som tager hånd om dem og fortsætter behandlingen efter udskrivning.
Fødeafdelingerne er udsat for store besparelser, hvilket gør, at nybagte forældre udskrives med deres spædbarn langt tidligere og oftest er der tale om en ambulant fødsel, hvor familierne sendes direkte hjem fra fødegangen. Disse nybagte familier har alvorligt brug for støtte fra sundhedsplejen, som skal kunne overtage det vigtige arbejde med at støtte familien, hjælpe med at amning forløber bedst muligt, svare på spørgsmål og tage hånd om den nyfødtes sundhed.
En patienttilfredshedsundersøgelse fra 2015 viste, at 11% var utilfredse med ventetiden på besøg fra sundhedsplejersken og 20% manglede den nødvendige hjælp til amningen. I Skanderborg kommune venter man 4-5 dage på første besøg og det er alt for længe, når familien sendes direkte hjem fra fødegangen.
Liberal Alliance vil sikre, at Skanderborg Kommune støtter vores allersvageste borgere; Patienten der udskrives fra psykiatrisk afdeling, den nyfødte baby eller en helt tredje person med akut behov for sundhedshjælp.
Liberal Alliance vil bekæmpe kommunens overforbrug på administration, sammenlignet med andre kommuner. Det er et hul, hvor skattekronerne forsvinder ned i – uden at gøre gavn! Vi har modet til at skære ind til benet i administrationen og luge ud i bureaukrati og uhensigtsmæssige arbejdsgange og vi klatter ikke penge væk på tvivlsomme prestigeprojekter.
Liberal Alliance Skanderborg opstiller kandidater til byrådsvalget, der kan sikre denne indsats. Som spidskandidat, og læge vil jeg bringe min fulde faglighed i spil i dette arbejde.

Publiceret 23 January 2017 13:00

SENESTE TV