Plejeboligplanen tager stort hensyn til såvel beboerne som de ansatte, mener Karl-Erik Jørgensen, næstformand i seniorrådet. Genrefoto

Senior female friends enjoying cup of tea

Debat: Plejeboligplanen- fakta eller ...?

Seniorrådet afventer det seriøse arbejde, som er sat i gang med at finde det virkelige behov i Skanderborg Kommune, lyder det

Af
Karl-Erik Jørgensen

næstformand i seniorrådet

Fjeldstedsvej 18, 8680 Ry

I tirsdagens ugeavis har Søren Blåbjerg Poulsen i sit læserbrev nogle kommentarer, som jeg for rigtighedens skyld må kommentere.

Plejeboligplanen for Skanderborg Kommune er en visionær kvalitetsplan - ikke en kapacitetsplan - som byrådet godkendte i 2015 og Seniorrådet senere bakkede op om til gavn for hele kommunes svage ældre.

Alle medlemmer tog plejeboligplanen til efterretning. Derfor måtte formandskabet antage, at alle fortsat stod bag planen

Da det nye Seniorråd tiltrådte i 2018 med mange nye medlemmer, fik rådet 9. maj 2018 plejeboligplanen meget udførligt gennemgået af hensyn til historikken og ikke mindst visionerne og kvaliteten i planen.

Alle medlemmer tog plejeboligplanen til efterretning. Derfor måtte formandskabet antage, at alle fortsat stod bag planen.

Plejeboligplanen tager stort hensyn til såvel beboerne som de ansatte. Referaterne fra seniorrådsmøderne er jo offentlig tilgængelige, så alle kan se, hvad seniorrådet foretager sig, hvis man da ønsker det..

Afventer seriøst arbejde

Der er mange tal i spil om ældre, og hvor mange man tror, der skal på plejehjem - både fra enkeltpersoner, interesseorganisationer og interessegrupper. Jeg skal ikke anfægte de tal.

Seniorrådets medlemmer er sat til at varetage alle de svage ældres vilkår på kort og lang sigt i hele Skanderborg Kommune.

Seniorrådet afventer det seriøse arbejde, som er sat i gang med at finde det virkelige behov i Skanderborg Kommune, og som skal forelægges socialudvalget i juni. Socialudvalget skal derefter tage stilling til, hvor og hvor mange plejehjemspladser der skal bruges i årerne fremover.

Kære Søren Blaabjerg Poulsen, jeg ved ikke, hvis ærinde du går med dit læserbrev, men jeg vil da gerne erindre om, at seniorrådets medlemmer er sat til at varetage alle de svage ældres vilkår på kort og lang sigt i hele Skanderborg Kommune.

Publiceret 23 May 2019 21:00