I Aquaglobe på Døjsøvej udvikler og tester Skanderborg Forsyning bæredygtig vandteknologi. Foto: Per Bille

I Aquaglobe på Døjsøvej udvikler og tester Skanderborg Forsyning bæredygtig vandteknologi. Foto: Per Bille

Spildevandsbehandlingen bliver mere miljøvenlig

Ny planen skal give bedre økonomi og miljø - og gøre spildevand til en værdifuld ressource

På et møde forleden besluttede Skanderborg Forsynings bestyrelse at gå videre med centralisering af renseanlæggene i kommunen. Det er ifølge en pressemeddelelse en strukturplan, der på sigt skal åbne for bedre økonomi, mere miljørigtige løsninger og bedre udnyttelse af det potentiale, der ligger i spildevandet.

Bæredygtig behandling

”Med bestyrelsens beslutning kan forsyningen nu gå videre med de planer, der skal sikre en mere miljøvenlig spildevandsbehandling for hele kommunen og udnytte mulighederne for energiproduktion".

"Vi er nu på vej mod et styrket bidrag til forbrugerne, naturværdierne i Skanderborg og kommunens ambitioner om at markant bidrag til FNs verdensmål. Det er en fremtidssikring af bæredygtig spildevandsbehandling i Skanderborg i samspil med kommunens guldæg AquaGlobe," skriver bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen.

På verdensmål udledes 80 procent af spildevandet uden at være blevet renset. Det er ifølge pressemeddelelsen spild af værdifulde ressourcer, som vi kommer til at mangle i fremtiden. Et eksempel er slam, der koster meget at transportere og deponere. Men slam kan tørres og forkulles - og så kan det bruges i processen igen som aktivt kul.

Spildevand udnyttes

Et andet eksempel er energiproduktion gennem biogas fra spildevandet. Skanderborg Forsyning har ikke lagt sig fast på, hvilke ressourcer og teknologier, der skal anvendes - det vil de videre analyser pege mere på.

Men der arbejdes med et mantra ’at gøre spildevand til en værdifuld ressource’, så alle dele af spildevandet udnyttes bedst muligt.

Nyeste teknologi

Med AquaGlobe-partnerskabet står Skanderborg Forsyning ifølge pressemeddelelsen godt i forhold til at nå sine strategiske ambitioner om at udnytte den nyeste teknologi til at spare på energien og reducere CO2, at rense det udledte spildevand endnu bedre til gavn for miljøet og genanvende de ressourcer, der er i spildevandet generelt.

Publiceret 21 March 2019 16:00