Der bygges ved Kulturhuset Skanderborg. Institutionen skal nemlig udvide. Modelbillede

Der bygges ved Kulturhuset Skanderborg. Institutionen skal nemlig udvide. Modelbillede

Nu udvides Kulturhuset

Kulturhuset Skanderborg får nye kunstnerfaciliteter

Skanderborg Nu begynder byggeriet af Kulturhuset Skanderborgs udvidelse med nye kunster- og depotfaciliteter samt en ny terrasse og et trappeanlæg ned mod Skanderborg Sø.

I forbindelse med forberedelserne til udvidelsen, viste det sig, at den eksisterende mur i Kulturhuset mod øst, ikke var tilstrækkelig funderet til at kunne bære udvidelsen. I løbet af efteråret 2018 er derfor opført en beton-støttemur op imod Kulturhusets fundament. Så nu kan det egentlige byggeri begynde.

Kulturhuset har siden åbningen i 1998 gennemgået en markant udvikling. Huset fremstår i dag som et samlingssted for alle former for kultur-, forenings- og erhvervsliv i Skanderborg. Byggeriet, der ikke forventes at påvirke aktivitetsniveauet i Kulturhuset, er planlagt til at være afsluttet i løbet af sommeren 2019.

Kapp

Publiceret 18 January 2019 08:00