Øm Kloster er blandt de steder, du kan blive klogere på i en helt ny podcastserie om Gudenåens kulturhistorie. Foto: Per Bille

Øm Kloster er blandt de steder, du kan blive klogere på i en helt ny podcastserie om Gudenåens kulturhistorie. Foto: Per Bille

Øm Kloster på 'Pod'en': Podcasts skal formidle Gudenåens kulturhistorie

Øm Kloster rummer en unik historie om munke, udnyttelse af vandkraft og lægevidenskab. Det og andet kan du i 2019 blive klogere på i en helt ny podcastserie om Gudenåens kulturhistorie

I foråret 2019 producerer GudenåSamarbejdet en række podcasts, hvor Gudenåens museer deler ud af deres store viden om Gudenåens klostre, pramdragere, stenalderbopladser, vandkraft eller en anden af de mange historier, der gemmer sig i landskabet omkring Gudenåen.

"Et af hovedformålene med projektet er at formilde de mange historier, der findes i landskabet omkring Gudenåen af folk, som har en stor faglig viden. Den røde tråd i podcastserien er menneskers samspil med og udnyttelse af Gudenåen; som spisekammer, transportvej, energikilde og så videre," fortæller GudenåSamarbejdets koordinator Gunhild Øeby Nielsen.

En om måneden

Det er planen, at der fra april 2019 skal produceres en podcast om måneden, som kaster lys over et tema eller en lokalitet knyttet til Gudenåen. Det kunne for eksempel være Øm Kloster, som har en helt særlig historie med munkene, der bragte ny viden om vandkraft og lægevidenskab til landet.

"Som E45 løber Gudenåen gennem vores landskab her i Søhøjlandet. Åen var den vigtigste færdselsåre førhen, og den forbandt det indre af Jylland med Kattegat. Der er et utal af kulturhistorier knyttet til åen og dens omgivelser, hvoraf nogle af dem kan blive fortalt som spændende podcasts. For eksempel historien om, at man på Øm Kloster sad på vandskyllende toiletter i 1300-tallet, takket være Gudenåens gennemstrømning," fortæller Lene Mollerup, Museumsinspektør Øm Kloster.

Parallelt med udgivelsen af serien bliver der en kursusrække for ansatte på både museer, i turistorganisationer og for andre ressourcepersoner, der kan være med til at fortsætte produktionen af podcasts, når projektet stopper. Regionsrådet har bevilget 245.000 kroner til projektet.

Fakta om projektet

Partnerskabet består af de statsanerkendte museer med ansvar for formidling af Gudenåen, turistorganisationerne omkring Gudenåen samt de syv Gudenåkommuner i GudenåSamarbejdet

Formålet med GudenåSamarbejet, som består af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner, er at gøre oplevelserne knyttet til Gudenåen mere synlige og tilgængelige

Podcasts bliver stadig mere populært. Fra 2016 til 2017 øgedes antallet af danskere, der ugentligt lyttede til podcasts fra 9% til 15%. Af de 20-39-årige lyttede 25% ugentligt i 2017

Regionsrådet har bevilget 245.000 kroner af Kulturpuljen 2018. Nogle af kriterierne for at få midler er, at projektet skal være nytænkende, af regional betydning og øge samarbejdet mellem kulturinstitutionerne

Projektet løber over et år med opstart 1. marts 2019. Du vil blandt andet kunne finde podcastserien via de traditionelle distributionskanaler

Publiceret 14 December 2018 11:00

SENESTE TV