Kirkeklumme: Vi hjælper de nye præster

Af
Kristian R. Skovmose

sognepræst i Skanderborg

præst i landsbyen Sølund

Skanderborg Provsti er begavet med en spændende opgave, som jeg gerne vil fortælle lidt om, da den vedkommer os alle og i særdeleshed Folkekirkens fremtid nemlig at medvirke til den praktisk orienterede uddannelse af nye præster. I provstiet er der fire præster, som er praktikvejledere for præstekandidaterne.

Efteråret 2018 er der hele tre praktikanter, som på skift er er tilknyttet Gl. Ry, Ry, Storring-Stjær og Skanderborg sogne.

Og hvordan bliver man præst i Folkekirken? I Danmark uddannes kommende præster som hovedregel først på et af de danske universiteter – i praksis Aarhus Universitet eller Københavns Universitet. De opnår en kandidateksamen og den akademiske titel Cand. theol. (candidatus/candidata theologiæ) Dermed er et væsentligt fundament lagt på vej mod at blive præst.

Men man er endnu ikke fuldt kvalificeret: Der forestår et semester på Pastoralseminariet, inden det er muligt at søge præstestilling, komme til bispeeksamen, blive ordineret og starte som præst. Efter den første ansættelse følger flere forskellige uddannelsesforløb under ”Den obligatoriske efteruddannelse”.

Under vejs er man tilknyttet dels stiftets uddannelseskonsulent, der sammen med provsten sørger for god introduktion, opfølgning og gode arbejdsforhold. Endelig er en personlig mentor, typisk en præst med en vis erfaring, koblet sammen med en nyansat præst.

I det praktisk orienterede uddannelsesforløb er der en vis opdeling imellem national og lokal uddannelse.

Senere er man forpligtet til at videreuddanne sig gennem blandt andet den almene uddannelse under Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter.

”Ny præst, Folkekirkens integrerede præsteuddannelse” er navnet på den uddannelsesplan, der er trådt i kraft i løbet af i år, og som fremover skal være med til at sikre og fastholde gode præster i Folkekirken. Kvalifikationer og kompetencer skal læres og indarbejdes i forhold til at kunne lede en gudstjeneste, prædike, underviser, indgå i samtaler- og sjælesorg, samarbejde med andre ansatte, agerer som embedsmand og meget mere.

Fem af ugerne på Pastoralseminariet tilbringes i praktik for eksempel i Skanderborg Provsti. Her i efteråret er der 32 studerende på Pastoralseminariet, som i praktikperioden er spredt ud over store dele af landet.

Der er en god chance for, at I møder en af de tre praktikanterne i kirkeligt regi, når de prøver kræfter med undervisning, prædiker, medvirker ved gudstjenester eller efter aftale er med til nogle af de samtaler, vi som præster har med menigheden i forbindelse med kirkelige handlinger eller andet.

En opfordring: Tag god imod praktikanterne og bidrag til, at gode nye præster i fremtidens Folkekirke.

Publiceret 04 November 2018 06:30