Årlige kontrolbesøg i alle Renosyds afdelinger skal sikre, at Odder og Skanderborg kommunes fælles affaldsselskab fortsat lever op til kravene for miljøcertificering. Fra venstre Torben Paarup fra DNV.GL, Per Schultz Sundberg, miljøchef i Renosyd, og Caper Bæk Nielsen, leder for genbrugspladser og affaldscentre i Renosyd.

Årlige kontrolbesøg i alle Renosyds afdelinger skal sikre, at Odder og Skanderborg kommunes fælles affaldsselskab fortsat lever op til kravene for miljøcertificering. Fra venstre Torben Paarup fra DNV.GL, Per Schultz Sundberg, miljøchef i Renosyd, og Caper Bæk Nielsen, leder for genbrugspladser og affaldscentre i Renosyd.

Renosyds miljøarbejde ses efter i sømmene

Renosyd er blevet certificeret - igen - og lever dermed op til høje miljøstandarder

Renosyd vil være bedre, end lovgivningen kræver, når det gælder om at mindske de miljøbelastende stoffer fra aktiviteterne og skabe bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Som led i den målsætning har affaldsselskabet netop været igennem fire dages grundig kontrol for at blive recertificeret efter standarden ISO 14001 - den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

En repræsentant fra certificeringsfirmaet DNV.GL besøgte i fire dage samtlige afdelinger for at kontrollere, at Renosyd lever op til kravene for certificeret miljøledelse. Og ikke mindst, at der er sammenhæng mellem selskabets miljøpolitik og den måde, den udføres på i praksis.

Forebyggende indsats

Eksempelvis er det nedfældet i Renosyds miljøpolitik, at selskabet arbejder med forebyggende indsatser og minimering af affaldsmængder gennem dialog med kunder, der ad den vej bliver en aktiv del af miljøindsatsen.

"Vi vægter højt, at genbrugsvejlederne på pladsen får talt med så mange af kunderne som muligt hver dag. For jo flere, der får svar på deres tvivlsspørgsmål, des højere kan vi løfte vidensniveauet omkring korrekt sortering," siger Casper Bæk Nielsen, leder for genbrugspladser og affaldscentre.

Det er ikke obligatorisk at indføre et miljøledelsessystem, men Renosyd har alligevel siden 2003 valgt at være certificeret.

"Det er Renosyds strategi, at vi vil vise, at affald har en økonomisk eller miljømæssig værdi. Vi vælger derfor at få certificeret vores miljøindsats efter den international standard ISO14001, så vi har et bevis på vores gode miljøarbejde og derved kan fremstå med troværdighed i vores budskaber og samtidig sikre, at vi fortsat forbedrer os på miljøfronten," siger Per Schultz Sundberg, miljøchef i Renosyd.

-vik

Publiceret 12 October 2018 06:30