Debat: Smuk by?

Af
Henrik F Larsen

H C Andersens vej 11, Skanderborg

Kommunen har forsøgt at sælge Skanderborg som en smuk by.

De tider er imidlertid forbi, hvor man med god ret kan kalde byen for 'smuk'. Tværtimod har centrum udviklet sig til at være grim - fyldt med halvdårlig arkitektur. Alle de gamle pæne huse, som indtil for en snes år siden prægede centrum, er væk og erstattet af høje, fantasiløse lejekaserner opført i overensstemmelse med kommunens plan for såkaldt 'byfortætning'.

Dette har været muligt, fordi skiftende byråd har dispenseret fra lokalplanerne. Det er min fornemmelse, at samtlige nybyggerier i midtbyen er muliggjort, fordi der er dispenseret fra lokalplanerne. Dette gælder både byggehøjden og bebyggelsesprocenterne.

Begge dele sikrer grundejerne og bygherrerne store økonomiske gevinster, fordi grundene kan udnyttes til øget byggeri. Prisen for kommunens politik er, at mange har mistet både udsigt og sol. Jeg forstår godt, at dem, det går ud over, er sure.

Hertil kommer, at der i nogle tilfælde tillige er dispenseret for antallet af p-pladser til køberne af lejlighederne. Allerede nu er forretningsmiljøet hæmmet, fordi kunderne ikke kan komme af med bilerne, mens de handler.

Der er i byrådet politikere, der brokker sig over, at kommunen ændrer lokalplanerne og dermed svigter borgernes tillid til vedtagne planer. Borgerne kan med rette føle sig snydt af byrådet, mener de. Med det er de samme politikere, der har et medansvar for de kaotiske tilstande i midtbyen. Det er forstemmende. Men værre er det, at det er sket og sker med byrådets aktive medvirken.

Publiceret 08 October 2018 19:00

SENESTE TV