Debat: Patienten skal være i centrum – også i psykiatrien

Af
Britt Bager (V)

politisk ordfører

Spørger man danskerne, er sundhed det emne, der optager dem absolut mest. Et godt sundhedsvæsen er en af hjørnestenene i borgerens generelle opfattelse af et godt velfærdssamfund. Derfor er det glædeligt, at sundhedsvæsenet i dag er markant bedre, end ved systemskiftet i 2001. Ventetiden på en operation er halveret siden dengang, langt flere overlever en kræftsygdom og der er ansat langt mere personale i perioden – faktisk, hvad der svarer til seks læger og seks sygeplejersker om ugen. Det betyder naturligvis ikke, at alt er perfekt. Der er stadig områder at tage fat på, og det skal vi gøre.

Med regeringens finanslovsudspil foreslås et løft af kernevelfærden på 4,2 milliarder kroner næste år. De penge skal sikre et bedre sundhedsvæsen, en styrket ældrepleje, en tidlig indsats i sårbare og udsatte familier og et løft af psykiatrien. Det sidstnævnte med ønsket om at mennesker med psykiske lidelser ligestilles mennesker med fysiske lidelser. I alt for mange år har psykiatrien været underprioriteret med den konsekvens, at vi simpelthen ikke har været gode nok til at tage os af sygeste patienter i psykiatrien. Det skal der gøres op med.

I Venstre mener vi, at patienten skal være i centrum, og at systemet aldrig må komme før individet. Sådan skal det selvfølgelig også være gældende i psykiatrien.

Derfor vil Regeringen løfte psykiatrien med over 500 millioner kroner årligt med ambitionen om, at patienter med psykiske lidelser, skal opleve øget sammenhæng i behandlingsforløbet med færre genindlæggelser og mindre tvang. Vi skylder de mennesker, der rammes af psykisk sygdom, en ordentlig behandling, og derfor ønsker vi at prioritere psykiatrien i den kommende finanslov.

Publiceret 14 September 2018 17:00