Debat: Ry = kolossernes by?

Af
Inge Mikkelsen

Thorsvej 57, 8660 Ry

Hver morgen, når jeg drikker formiddagskaffe på min terrasse, kan jeg iagttage, hvordan byggeriet af det nye plejehjem tager form. Det bliver stort – heldigvis mere i bredden end i højden, fordi en tredje etage blev forhindret. Det er også mit ærinde med dette læserindlæg, at byggeriet i Ry Bymidte- og senere på Ryvangarealet - kun bliver på to etager.

”Der må være grænser for væksten – selv i Ry”, som en anden læser skrev det i avisen forleden. Det kan ikke være meningen, at vores smukke by skal udsættes for den vandalisme, som det nye Lokalplanforslag lægger op til. Tre til fire etager i Bymidten, og senere måske også tre etager i skitseprojektet fra Østjysk Bolig på Ryvang. Det også i flere boligblokke med fladt tag i stedet for de smukke røde tage på de nuværende bygninger.

Gå en tur op på KyhnsMinde eller ad Kildebakken og se, hvor smukt Ry tager sig ud oppefra. Men Skanderborg Kommune har åbenbart til hensigt at ødelægge den smukke by med det (indtil videre) smukke Ry.

Kommunen har åbenbart til hensigt via ”salamimetoden” at ødelægge vores by stykke for stykke. Galten er ikke noget eksempel til efterfølgelse, hvor kommunen bare gør, som den vil uden hensyntagen til borgernes protester. Der skal byggeriet bare være på 4½ etage. Basta.

Er vi på vej til det samme her i Ry? Kommunen farer frem uden hensyntagen til 726 underskrifter imod planen for Ry Bymidte, selvom man siger ”at man ønske dialog” Det er 2½ gang antallet af underskrifter i Galten, men Galten har altså ikke samme smukke natur, som vi i Ry – og ligger heller ikke nede i en dal som Ry.

Generne ved den nye lokalplan – både for naboer og og Ry som helhed – vil blive ødelæggende. Flyt flertages bygninger op på Kildebjerg, hvor Ry ikke vil lide samme skade som ved det aktuelle forslag.

I det hele taget vil jeg – som Hans Bøgh Andersen – opfordre til, at Skanderborg Kommune opgiver ”salamimetoden” til fordel for en helhedsplan for Ry Midtby, hvor æstetik, byggestil og højde samt respekt for naboer og (by) miljø kommer i højsædet. Reel dialog – ej som i Galten -efterlyses.

Det skal ikke være private spekulanter med deres profitinteresser, der alene skal bestemme over byudviklingen i Ry. Kan de eventuelt nye boliger overhovedet sælges? Under 1. etape måtte der lokkes med B & O produkter med i salget, og alligevel kunne ikke alle lejligheder (kvaliteten?) sælges, men har måttet lejes ud.

Hvem vil i det hele taget bo i et fladtaget boligbyggeri uden megen æstetisk dimension? Hvordan vil det private Ry Bymidte 2 adskille sig fra Østjysk Boligforeningsprojektet – bortset fra udsigten? Men den kan man jo ikke leve af, som min mor altid sagde. Og især ikke, hvis vor bys smukke gamle huse, mange med smukke røde tage, forsvinder i processen. Vil Ry da blive ved med at være en attraktiv by at bo i eller besøge som turist?

Og der kommer planerne for Klostervej og Kyhnsvej ind i billedet. Også med fire etager – uden de nuværende røde tage. Realiseres de, vil ingen længere kunne genkende Ry.

Så Kommune – kom i gang: Lav en helhedsplan for hele Ry by, hvor alle tre elementer (Ry Bymidte, Ryvang og Stationsområdet) indkorporeres. Det bliver et stort arbejde, men skip salamimetoden og inddrag Ryborgerne i processen sådan som andre læserbrevsskribenter også foreslår det. Dog er vi så fremme ved næste kommunalvalg. Spindoktorerne råder jo til, at projekter som p.t. i Ry, gennemføres først i valgperioden og forhåbentlig er glemt sidst i den.

P.S.: Hvornår mon trafikken i Ry bryder helt sammen med alle kommunens planer?

Publiceret 13 September 2018 16:00