Shinimichi

Arkivfoto

Debat: Himmelbjerget – et erindringssted

Af
Frede Johannesen

Emborgvej 45

8680 Ry

Skanderborg Kommune har annonceret en helhedsplan for Himmelbjerget, der er stærkt indgribende med mange bombastiske indslag for en lokalitet, som mange har et meget personligt forhold til. Planen gav straks ophav til vrede og indignation over såvel indholdet som beslutningsprocessen.

Flere politikere og kommunaldirektøren har været ude at postulere, at der udelukkende er tale om et inspirationsoplæg uden dog at fortælle til inspiration for hvem?

I Politikkens nudanske ordbog betyder plan, ”et detaljeret handlingsprogram for udførelsen af en bestemt opgave”. Som eksempler er nævnt byplan, fredningsplan, kommunalplan, regionalplan og helhedsplan. I det fremlagte materiale bruges helhedsplan mindst 25 gange. Et landskabsarkitektfirma, styregruppen, økonomiudvalget, byrådet, direktionen og stabschefen har ifølge det fremlagte materiale henholdsvis indstillet, anbefalet og godkendt en helhedsplan i den ”tro”, at den bare var et idékatalog. Hvad skal borgerne tro? Er det en plan eller et idékatalog, der er vedtaget/fremlagt?

Helhedsplanens fysiske del, som altså skal forstås som et katalog med helt vilde inspirationsidéer, har sendt mange borgere i en tilstand af chok. De kan slet ikke genkende deres bjerg i de voldsomme fysiske effekter, som skal ”brande” bjerget.

Himmelbjerget er kendetegnet ved en blanding af på den ene side nogle fantastisk storslåede udsigter - og på den anden side af yderst sprøde stemninger, som allerede Vilhelm Kyhn udtrykker det i et brev i 1873: ”Han taler om mageløse luftmotiver og stemninger, og at egnen er det skønneste sted, han har været”.

Mulighederne for at opleve disse sublime stemninger vil blive knust af de vilde bombastiske forslag til iscenesættelse af Bjerget.

Hvem ejer Himmelbjerget? Hvem ejer et erindringssted?

I Inge Adriansen, Erindringssteder i Danmark, nævnes: ”Det ældste samlingssted for folkelige møder i Danmark er Himmelbjerget, hvor der fra 1839 frem til nutiden er blevet afholdt friluftsmøder. Der opstod hurtigt et monument på dette mødested.”

Himmelbjerget er her i fornemt selskab med eksempelvis Ejer Bavnehøj, Skamlingsbanken og Dybbøl Skanser.

Erindringssteder tilhører hele folket. Det tilkommer derfor ikke tilfældige kommuner, turistforeninger, lodsejere og naboer alene at bestemme over erindringssteder sådan som styregruppen forestiller sig. Himmelbjerget er folkets bjerg!

Borgermøder er et pseudodemokratisk rituel, der ender med, at politikkerne bedyrer, at de har lyttet, men ikke lovet noget. Borgerinddragelse om et projekt består i, at alle interesserede i projektet indbydes. Der vedtages nogle rammer, og udformes et projekt, som de fleste kan se sig som en del af.

Om ikke for andet, vil det være bydende nødvendigt med borgerinddragelse, hvis projektet skal kunne gøre sig forhåbninger om at tiltrække fondsmidler. Det er min erfaring, og hvad jeg hører fra fondsbestyrelsesmiljøet.

Publiceret 11 September 2018 17:00