Det giver mening, at der i mange kirker i Danmark hænger et sejlskib i loftet, ligesom der gør i Slotskirken i Skanderborg, skriver Heidi Torp.

Det giver mening, at der i mange kirker i Danmark hænger et sejlskib i loftet, ligesom der gør i Slotskirken i Skanderborg, skriver Heidi Torp.

Klumme: Skøn og uforudsigelige livssejlads

Af
Sognepræst Heidi Torp

Fornyelig blev jeg inviteret en tur ud på det åben hav. Det blev en skøn sejltur med høj blå himmel, sol, regn, læ og blæst, med andre ord; En tur der bød på lidt at hvert.

Da det er længe siden, at jeg sidst har sejlet i en sejlbåd, krævede turen lidt opdatering og forklaringer om vind, kurs og sejlsætning. Ok, hvor svært kan det mon være, kan man umiddelbart tænke. Det ser jo himmelråbene let ud, at håndtere en sejlbåd men det kræver faktisk lidt sejlerkundskab.

Først og fremmest er det nødvendigt at kende de meste basale udtryk fra sømandssproget, ellers kan det jo gå helt galt, når skipper for eksempel giver ordre om at ”falde af”. Derudover må der rettes opmærksomhed på, at vinden er afgørende for, hvordan man skal agere, og en sejler taler ikke kun om ”god” eller ”dårlig vind”. Der kan opstå en ”bidevind”, der er vanskelig og vel mest udfordrende, fordi den kan få båden til at sejle modsat af, hvad vinden blæser! Eller en sidevind, der styrker knop-hastigheden, og gør båden stabil afhængig af sejlsætning. Vender vinden en ”rummer” eller ”skralder”, som det kaldes, så må man sjusse sig frem til, om det blot er et forbigående lune, eller om al sejlsætninger skal ændres. Tankevækkende er det, at man særligt i medvind, bør man være ekstra opmærksom, for netop i medvind, er der risiko for, at sejlbommen tager et uventet sving tværs over dækket. En situation kan banke selv den meste hårdføre sømand i gulvet.

At blive tvunget til at rette opmærksom på vindens vilkår, kræver ikke den store meteorologisk indsigt, men det kræver, at man bøjer sig for, at der er vilkår derude på havet, der skifter retning, fra det ene øjeblik til det næste og kan ændre al planlægning. Det er ude af kontrol

Det er godt at blive mindet om. For sådan er det ikke alene ombord på en sejlbåd. Sådan er det netop også i det liv, der er vores. Ja livet er som en skøn og uforudsigelig sejlads på det åbne hav.

I forlængelse af dette giver det mening, at vi i rigtig mange af vores kirker her i Danmark, finder et sejlskib i loftet, som vi blandt andet kan man se det i Skanderborg Slotskirke. De første skibe, der blev hængt op i kirkerne omkring Middelhavet, var votivgaver, modelskibe skænket til kirken af søfolk, der i lettelse over at være nået levende hjem fra havets overmagt, ville vise deres taknemmelighed til Gud. Når der forsat hænger skibe i danske kirker, der ikke umiddelbart har direkte tilknytning til havet, så er det fordi skikken bredte sig ind i landet, som en meningsfuld udsmykning af kirkerummet. Skibet i kirken minder os om, at vi alle sidder i samme båd på vores livssejlads fra vugge til grav. En livssejlads, hvor vi langt fra altid bare oplever ”god vind i sejlene” men netop også må erfarer, at vi indimellem kan komme ”på dybt vand”. Et livssejlads hvor vi nogen gange oplever, at ”bølgerne går så højt”, så vi måske er nødt til at ”smide alt overbord”. Den livssejlads hvor vi kan komme ”ud af kurs” eller ”gå på grund”, så vi ikke længere ved egen kræfter komme ud af stedet. Men skibet i kirken minder os især om, at midt i vores vilkår, må vi fatte tillid til at, Vor Herre selv er ombord på skibet, som livets Skipper og vil navigere og holde kursen for os, så vi ikke går under. Ved kærlighedens kraft føres vi alle sikket i havn. Lad os derfor blot frimodigt fortsætte livets sejllads.

Publiceret 22 July 2018 08:00