Gennem hele fåråret har Dagtilbud Skanderborg Midt arbejdet sammen med Museum Skanderborg om projektet

Gennem hele fåråret har Dagtilbud Skanderborg Midt arbejdet sammen med Museum Skanderborg om projektet "Vi skaber selv historien". Foto: Museum Skanderborg

Børnehavebørn skaber selv historien

Skanderborg 400 børn og voksne havde torsdag den 28. juni sat hinanden stævne i museumshaven i Skanderborg. Her skulle det handle om vores fælleshistorie, og i børnenes boder var blandet andet en middelaldergård, et vikingeskib og små skilte med teksten: "Spørg mig om Skanderborg."

Og så var der kage og saftevand og kaffe, for det var også en fest. Museets formidlere lavede små omvisninger i udstillingen med de døde jernalderkrigere fra Alken Enge, og en stor del af deltagerne tog også med på tur til Slotsbanken. Her kravlede de op af de mange trin i tårnet op til Kongens brevkammer i det, der er de sidste rester af det stolte Skanderborg Slot.

Arrangementet var afslutning på et historieforløb, som har varet hele foråret, hvor Dagtilbud Skanderborg midt har arbejdt sammen med Museum Skanderborg. Overskriften har været: Vi skaber selv historien.

Projektet har haft til formål at gøre børnene bevidste om, at de er en del af historien, og at de selv er historieskabende. Målgruppen har været de 4-årige i de seks daginstitutioner, som hører under Skanderborg midtby.

Over seks emner fra stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder samt Skanderborgs historie og op til nutiden med deres egen børnehaves historie har børnene undersøgt ting, undret sig og stillet spørgsmål.

Og der er blevet fortalt mange historier derhjemme til far og mor om konger og krigere, om slottet og om legetøj i gamle dage.

Ved også at inddrage institutionens og nærområdets historie er projektet med til at understøtte en fælles identitet for børn og voksne i institutionen samt forældrene. Og da mange i Skanderborg er nytilflyttere, er projektet i høj grad medvirkende til at skabe et tilhørsforhold for de nye borgere.

Museet og Dagtilbud Skanderborg Midt håber at kunne fortsætte samarbejdet, så projektet kan blive fast hvert forår, så endnu flere børn finder ud af, at de også er en del af historien.

cap

Publiceret 04 July 2018 18:00