2017 var året, hvor AquaGlobe - Water Solution Center - tog form på Døjsøvej 1. AquaGlobe handler om at demonstrere erhvervslivets nyeste vandteknologi for kundedelegationer fra ind- og udland. Pressefoto

2017 var året, hvor AquaGlobe - Water Solution Center - tog form på Døjsøvej 1. AquaGlobe handler om at demonstrere erhvervslivets nyeste vandteknologi for kundedelegationer fra ind- og udland. Pressefoto

Vand i hanen 99,9 procent af tiden

2017 var et godt år i Skanderborg Forsyning, fremgår det af årsrapporten

Årsrapporten for 2017 i Skanderborg Forsyning blev godkendt på generalforsamling fredag 25. maj. Den fortæller om et år med markante resultater på drift og bæredygtighed, på erhvervsliv og borgere og på innovative projekter og samarbejde.

Styr på vandtabet

Også i 2017 lå vandtabet lavt i Skanderborg med kun 6,06 procent - under det danske gennemsnit på syv procent og langt under gennemsnit for EU og verden generelt, der er oppe omkring de 40 procent.

Det er også væsentligt bedre end de små 10 procent, virksomheden begyndte med i 2010. Samtidigt er der sparet mere end 10 procent energiforbrug på vandværkerne og lidt over fem procent på renseanlæg – både i absolutte tal og pr kubikmeter vand.

Lavt vandtab og energieffektivitet er en dansk succeshistorie, og Skanderborg bruges ofte til at demonstrere teknologi, der kan sænke vandtabet uden at hæve energiforbruget.

Der har været vand i hanen 99,99 procent af tiden uden hverken kogepåbud eller pesticidrester over grænseværdierne.

"Vi er stolte af vores resultater og glade for, at borgerne i Skanderborg har kvitteret med en kundetilfredshed på 4,5 ud af 5 for private forbrugere og 4 ud af 5 for virksomheder. Det betyder meget for os, at folk kan se den forskel, vi gør-– både i den daglige drift, på bæredygtighed og ude i verden," udtaler bestyrelsesformand Martin Frausing Poulsen i en pressemeddelelse fra Skanderborg Forsyning.

Har vokseværk

I 2017 har Skanderborg Forsyning brugt meget tid på at gøre Skanderborg Kommune mere attraktiv. Det har været gennem omfattende byggemodninger, klimatilpasning og erhvervssamarbejder.

Skanderborg vokser i stor stil, og forsyningen sørger for, at der er adgang til vand og spildevand, når der bygges boliger og erhverv i kommunen. Der er også arbejdet hårdt med de 12 klimatilpasningsprojekter, som kommunen har prioriteret.

Gode klimaløsninger

Årsrapporten fortæller, at 40 procent af skanderborgenserne kender til genopretningen af Svanesø, 33 procent kender Låsby Søpark og 16 procent kender skovrejsningen på Anebjerg.

"Skanderborg var hurtige og ambitiøse med klimatilpasning i partnerskaber. 12 projekter er det blevet til, og senest er Låsby Søpark og Permavejen i Galten blevet fremhævet som to af de 100 bedste klimaløsninger i Danmark af Sustainia og Realdania. Det er noget af det, som gør Skanderborg attraktiv at bo i - også i fremtiden," udtaler Martin Frausing Poulsen i pressemeddelelsen.

jesl

Publiceret 20 June 2018 06:00